Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Борбата за регистрация продължава
ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМО “ИЛИНДЕН” - ПИРИН
ЛЮБОМИР МАРКОВ


НА 19 ОКТОМВРИ Т. Г. се проведе Петата национална конференция на ОМО “Илинден”-ПИРИН. Причини за нейното про-веждане бяха развитието на въпроса в Страсбург за регистрация на партията и предстоящите предлагани промени в Закона за политическите партии. Целта, която си поставиха организаторите, бе да се даде отчет пред многобройните членове на парти-ята и да се получи подкрепа на политиката на ръководството.

Това, последното, явно бе демонстрирано чрез преизбирането на всички централни органи на ПИРИН, извършено от всич-ките 518 делегати напълно единодушно и с аплодисменти. Пълна бе и подкрепата на искането да се регистрира партията, как-то и на новата инициатива пред Софийски градски съд в този смисъл. Друго важно решение на Националната конференция бе, че становището по спора на Р Гърция с Р Македония за името на последната, изразено в писмото на Председателството на партията до представителя на ООН г-н Метю Нимиц (виж. “Народна воля” бр. 4 от април тази година), бе прието за официално становище на Националната конференция - най-висшия орган на ОМО “Илинден”-ПИРИН. Бяха извършени и промени в Устава на партията, като бе предвидена нова структура - Общински инициативен комитет, създаващ се в общини, където няма изгра-дени структури и с цел да се изградят такива. Ново е и това, че членският внос от задължение на членовете се превръща в тях-но право. Направени бяха и други, дребни промени в Устава.
На тази Национална конференция съзнателно бе организирано присъствието на мнозинството от учредителите на партията от 1998 г., от легалното ръководство на партията във времето на нейната регистрация (1999-2000 г.), от учредителите, присъс-твали на учредителното събрание, проведено миналата година, както и на централните органи, избрани тогава. Причината за това бе да се подчертае, че става дума за същата партия, че основаната през 1998, регистрирана и незаконно забранената през 2000 г. ОМО “Илинден”-ПИРИН, и тази, учредена през 2006 и преучредена през 2007 г., са една и съща партия. Това е очевидно за всички, но се оказа необходимо поради проявената тенденция на българските съдилища да се опитват да игнори-рат присъдата на Европейския съд по правата на човека от 2005 г., която провъзгласи забраната на ПИРИН за незаконна. Това те правят с аргумента, че става въпрос за различни партии, че онази от 2000 г. и сегашната не са една и съща. Затова конфе-ренцията бе открита и закрита от Иван Сингартийски - председателя на партията по времето на нейната регистрация (и съпред-седател сега), а водена от Стойко Стойков, член на нейното Председателство понастоящем. Новата инициатива за регистрация не включва правене на нова процедура и събиране на членове, а искане на базата на решението на Съда в Страсбург и на ня-кои членове в закона партията да бъде пререгистрирана. Макар и да не хранят голяма надежда, че съдът ще извърши регист-рация на партията по този начин, все пак пиринци смятат, че така ще изчерпят всички стоящи пред тях възможности и ще прех-върлят топката изцяло в полето на държавата. Ако тя не се възползва от тази възможност, която ПИРИН великодушно й предо-ставя, вероятно ще се наложи България под натиск отвън да прави промени в законите, да върне регистрацията по извънредна процедура или пък нещо друго.
Националната конференция се проведе в Културния дом в гр. Сандански, като мястото бе утвърдено едва в последния мо-мент, след инфарктно търсене на салон из окръга, продължило десетина дни. След отказите в Гоце Делчев и Петрич, както и предвид заетостта на залата “Пейо Яворов” в Благоевград, бе решено, ако и в Сандански не бъде възможно да се удовлетвори искането на пиринци, да се проведе Конференцията отново в местността Папаз чаир, както миналата година. За щастие до това не се стигна, след като в четвъртък следобед, на 16 октомври, разрешението за залата в Сандански бе дадено.
Тази неизвестност, както и късият срок предизвикаха множество проблеми и известни неуредици при организацията на та-зи Национална конференция на пиринци. Благодарение на усърдното ангажиране на голям брой членове на партията, всички трудности бяха преодолени.
Това е Петата национална конференция на ОМО “Илинден”-ПИРИН, ако не се броят двете национални конференции на ОМО ПИРИН, която бе създадена от членове на ОМО “Илинден”-ПИРИН, след като последната бе противозаконно забранена. Първата национална конференция с ранг на учредително събрание бе проведена през февруари 1998 г. в гр. Гоце Делчев, Вто-рата - през февруари 2000 г. в гр. Кресна, Третата - през юни 2006 г. в Гоце Делчев (пак с ранг на учредително събрание), Чет-въртата - през юли 2007 г. в местността Папаз чаир (с ранг на учредително събрание) и последната, Пета извънредна нацио-нална конференция на - 19 октомври т. г. От тези пет конференции на ОМО “Илинден”-ПИРИН и двете на ОМО ПИРИН (от 2002 и май 2004 г. и двете в Гоце Делчев) само една се е провела в нормални условия на регистрирана партия - тази през 2000 г. - само два дни преди забраната.

ДА СЕ НАДЯВАМЕ, че следващата ще бъде проведена вече в нормални, легални условия на една регистрирана партия и че повече няма да се налага, както се случва напоследък, да се правят национални конференции всяка година, което поглъща големи сили и средства и е напълно ненужно. Това зависи от демократичноста на българския съд и българската държава.

Врати се назад   Врати се горе
   НАРОДНА ВОЛЈА
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
СТИПЕНДИИ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО Р МАКЕДОНИЈА
Читај
МАКЕДОНЦИТЕ ПРАЗНУВАХА 117 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКАТА ЕПОПЕЯ
Читај


Присъдено звание
ЧЕСТИТО!
С радост съобщаваме на нашите читатели, че нашият дългогодишен сътрудник и приятел Георги Радулов, родом от село Кремен, Пиринска Македония, и университетски преподавател, наскоро бе удостоен със званието “Професор” и неговата научна титла сега гласи “Професор доктор”. Поздравяваме г-н Радулов за заслуженото отличие и му пожелаваме на него и на неговото семейство много здраве, радост и дълголетие и все така да ни радва със своите научни трудове.
Честито, професоре!

Македонија пее
 
МАЈКА
Еј мајко моја сакана - мила
кажи каква тага срце ти си скрила?
Пред многу години под ведро небо
во градот Лерин родена сум чедо. (2)

Еј мајко моја сакана и мила
кажи каква тага - срце ти си скрила?
Пред многу години - тирани клети
не избркаа сите од домови свети. (2)

Еј мајко моја сакана и мила
кажи која желба последна би ти била?

Пред да умрам сине
Егеј јас да видам
барем уште еднаш
Лерин да си видам. (2)

Барем уште еднаш
Лерин да си видам. (2)

ЉУБОВЕН ТАНЦ
Еј мое најмило кај тебе сум тргнало
ти врати отвори, идам со свирачи
Дај душо заиграј така се сонило
дај душо дај ни се погодило.

Рефрен:
Заиграј боса, распушти коса
извиј го тоа тело вретено.
Играј со мене ќе запре време
тоа ќе ни остане.
Заиграј боса, распушти коса
извиј го тоа тело вретено.
Во таков занес, љубовен танец
тоа ќе ни остане

Еј око калешо, срцево те одбрало
во сини висини, сонце ти си ми.
Дај душо заиграј така се сонило
дај душо дај ни се погодило.


Поезия
 
МАКЕДОНСКА БАЛАДА
На Тоше Проески

Единствено с две длани под небето,
за да си вади хляба от земята,
той пееше и плачеше в сърцето
на всички неизвестни на съдбата.

Но търсеха ли вяра за народа
и знамето й - бъдеще да носи,
той ставаше и четник, и войвода,
и отговор на черните въпроси.

Сърцето му поглеждаше нататък,
а там - мълчание, което казва,
че пътят на избраника е кратък
и ножът на съдбата го прерязва.

Какво ли на света не отминава,
ала и неизменност съществува,
че вечно подла съвест се продава,
а истински предател се купува.

И вече всичко може да се случи,
когато е могъща нищетата,
а вярата разплакана се учи
да бъде непреклонна или свята.

Тогава неотменно се усеща
дихание на сатанинска близост
като прокоба за жестока среща
с човешкото падение и низост.

Ще бъде тържествуваща заблуда
за скъсаните нишки на съдбата,
че може без целувката на Юда
да има промислител на земята.

Смъртта е преобърнато начало
на устрема, доброто и мечтата,
което непременно е видяло
предизгревно рождената си дата.

Зора зори - зората на сърцето,
сърце тупти - сърцето на зората,
защото там е всичко под небето,
което носи пулс за свободата.

И възкресен с крила за необята,
човекът от съдбата е понесен
да пее и да плаче по земята
като душа на македонска песен.

АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИOur Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting