Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Александър Христов, един от основателите и пръв главен редактор на в. "Народна воля". Починал на 20 октомври 2005 година.
  Ян Пирински, главен и отговорен редактор, к. и. н. Стойко Стойков, Мишо Юзмески, Биляна Вардарска и Бойко Тихов
 
ИЗДАВАЧИ: ЕТ „Херонеа - 338“, Благоевград
 
25 ГОДИНИ ВЕСТНИК "НАРОДНА ВОЛЯ"

ВЕРЕН И ДОСТОЕН ЗАЩИТНИК НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА
РЕВНОСТЕН ПРОПАГАНДАТОР ЗА ДОБРОСЪСЕДСТВО И МИР


На 1 октомври 1980 година се появи първият брой на вестник "Народна воля" в далечна Австралия, в гр. Сидней. Основателите бяха носители на свободолюбиви идеи и македонски патриоти - Александър Христов, Кръсто Енчев, Ангело Вретовски, Георги Чочков, Митре Мойсовски и други.

Още на първата си среща инициаторите - създатели на "Народна воля", единодушно избират за главен редактор Александър Христов. Взимат решение, поради голямата нужда от македонски вестник, изданието да е предназначено за македонците, живеещи в Пиринския дял на Македония и тези разпръснати по села и градове из цяла България. През цялата 1980 година "Народна воля" излиза в Сидней, Австралия, а от 1981 година вече се печата и излиза в Лондон.

Както е известно, болшевишката диктатура в България рухва. Благодарение на политическите промени в страната, от април 1992 година вестникът започва да излиза като месечник в Благоевград, Пиринския дял на Македония, разбира се, вече вписан и в българския каталог за вестници и списания. От този момент нататък главен и отговорен редактор на вестника по настояване на основателите му става Георги Христов с псевдоним Ян Пирински. Нужно е да се посочи, че до месец май 1996 година в. "Народна воля" излиза на 8 страници, а след това се прибавя и притурката "Пирински пламен", състояща се от 4 страници, които се списват изключително на македонски език.

Поради постоянните клевети и лъжи на българската пропаганда по време на първата поява на вестника, а и по-късно, налага се да посоча някои принципи, които обосновават истинския идеен и общочовешки характер на "Народна воля". Всъщност, основната идея, целите и програмната насоченост са определени и ясни. Примерите, които следват, са доказателство за това. Още в първия си брой в уводната статия от Александър Христов, озаглавена "Към нашите читатели", четем следното:
"Драги македонски братя, вестник "Народна воля" има за цел да обедини всички честни и прогресивни македонци и заедно с тях да издигне високо неугасимия фар на свободата, правдата и братството! Този лъчезарен фар ще озарява освободителното дело не само на македонския народ, но и на всички поробени народи, защото истинското освобождение на един народ зависи от истинската свобода на всички народи по света." И още, в уводната статия от март - април 1983 година със заглавие "Апел към македонския народ" четем: "Ние трябва да зачитаме правото на всеки и да се борим за свободата на всички поробени народи. Дори и най-малката етническа група има правото да съществува, да живее и да се развива свободно. Този, който отрича нейното право на съществуване, е подлец и враг на свободата."

Както се вижда, в тези два малки откъса на уводните статии са фиксирани идейните принципи на в. "Народна воля", същността и смисълът на техния прогресивен и общочовешки характер. Посочва се ясно и открито борбата, която трябва да се води за зачитане на човешките права и свободи навсякъде по света.

И така в. "Народна воля" през тези 25 години последователно и непрекъснато доказа, че се залага за добросъседски и приятелски отношения. Ние, от редколегията на "Народна воля", винаги сме заявявали, че за осъществяването на добри взаимни връзки между съседите е необходимо да се решават всички спорни въпроси открито, искрено и без да се накърняват националните интереси на никого.

Винаги основна цел на вестника е била, и е, да се разобличават българските фалшификатори на македонската история и с факти и аргументи да се изтъкне историческата истина за славното и героично минало на македонския народ. Но нека да е ясно, че това съвсем не означава, че сме отричали и отричаме българския народ и неговата реалност днес, или пък да сме изразявали някаква омраза към него, както някои български шарлатани имаха наглостта да ни приписват, заблуждавайки обществеността в страната, а така също и световната общественост. Нужно е да подчертая, че в. "Народна воля" бе и е морално задължен и отговорен да посочва и изобличава без задръжки, открито жалките и недостойни постъпки на някои български държавници, политици и псевдоисторици, които непрекъснато и ядно заявяват, че македонски народ и нация няма, че населението в Република Македония е българско. От горе изложеното се наложи, поради тази недалновидна политика, която в България се шири с поощряващото мълчание на днешните български политически и държавни фактори, което всъщност означава съгласие с тях, в. "Народна воля" да се печата и издава именно тук, в Благоевград.

Появата на "Народна воля" стана трън в очите на българските националшовинисти. Те не очакваха появата тук на такъв вестник. Побесняха от омраза. Те, горките, не бяха навикнали някои да им посочва подлите и нечисти постъпки и веднага се нахвърлиха като подивели върху него, лепейки му мръсни и лъжливи етикети, като "антибългарски", "антинароден", "антидържавен" и прочие все в тази насока. В атака се надигнаха българските вестници, радио и телевизия, които яростно и открито заявяваха своята омраза към в. "Народна воля". Специалните български служби и прокуратурата активизираха дейността си, като достигнаха дотам, че вестникът няколко пъти бе конфискуван, без да имат законно право за това. Но, ние, от редколегията на вестника, бяхме наясно, че политическият процес в страната, въпреки всичко, се променя и тази безочлива постъпка на българските държавни и специални изпълнителни служби ще спре. Така и стана.

Сега в. "Народна воля" няма проблеми, поне засега, нито от специалните държавни служби, нито от българските медии. Изглежда се укротиха и разбраха, или може би политическата реалност им наложи, да се замислят и понасят мнението и на другомислещите по проблемите, които изданието обсъжда. Въпреки факта, че България е приета като кандидат-членка в европейската общност и вместо да утихне и спре с антимакедонската си истерия, то тя все и повече и повече се разнася по българските ежедневници, радио и телевизионните канали.

Ние, македонците, сме възмутени от нестихващата антимакедонска пропаганда. Поради този факт в. "Народна воля" ще продължи да посочва безотговорната и непочтена антимакедонска българска пропаганда и вярваме, че ще допреносем за разумното укротяване, от страна на българските власти, на развихрилите се в България недоброжелатели на добрите приятелски отношения между двете държави.

По случай 25-та годишнина на в. "Народна воля" ние, от редколегията, изказваме нашата голяма и искрена благодарност към всички, които са помагали с материали или финансово вестника и им пожелаваме дълъг живот, отлично здраве, щастие и много успехи. Специални поздравления на основните финансови спонсори, нека бъдат живи и здрави и продължат своята патриотична и благородна дейност.

Уверяваме нашите македонски братя и сестри, че ние, от редколегията, и за в бъдеще ще останем верни на своята национална кауза, винаги ще защитаваме нашите права и свободи, като издигаме още по-високо знамето на истинското приятелство между съседите, за мирно съжителство и просперитет.

Вестник "Народна воля" навърши 25 години. Години, с които на дело доказа отговорната си мисия: да се бори за правата на македонците в България, да изобличава безсрамната българска антимакедонска пропаганда, да проповядва идеи за добросъседство, приятелство и мир, да води справедлива борба в интерес за доброто на всички страни на Балканите, борба в името на разума, правдата и свободата на народите.

ЯН ПИРИНСКИ
   НАРОДНА ВОЛЈА
Слоганот „Македонија е бугарска“ прогласен за официјална стратешка цел на Бугарија е закана по мирот
Читај
ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ВОЙВОДАТА АТАНАС ТЕШОВСКИ
Читај
Гласовете ви чуваме
Читај
Бугарија да ги изврши пресудите во корист на здруженијата на Македонците
Читај
Бугарија сака да го наметне своето видување за историјата
Читај

Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting