ДА ИЗГРАДИМ ИСТИНСКО ПРИЯТЕЛСКО СЪЖИТЕЛСТВО МЕЖДУ НАРОДИТЕ НА БАЛКАНИТЕ

ДОБРОСЪСЕДСТВО Е ВЪЗМОЖНО САМО ТОГАВА, КОГАТО ВЗАИМНО СЕ ЗАЧИТА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

ЯН ПИРИНСКИ


За да се изградят истински добросъседски отношения между държавите на Балканите, ще трябва държавниците и политиците да се откажат от ретроградните илюзии и предразсъдъци от миналото. Защото именно те ни оставиха ужасния спомен за конфликти и войни. Ето защо днес сме длъжни да се включим в политическите процеси в името на голямата и общочовешка идея за свободна и обединена Европа.

За да се постигнат желаните успехи за целта, ще трябва да се приложат необходимите политически условия във всяка една от страните, условия, чрез които да се осъществи доверие между страните. Но за създаването на доверие между балканските народи е необходимо да се приложи единствено принципът за истинско приятелство и добросъседство. Това може да стане изключително и само с политиката на толерантност, взаимно почитане на националната идентичност на всяка от държавите, признаване и почитане на правата и свободите на националните малцинства. Това всъщност е и фундаментът, който ще обезпечи стабилността на Балканите.
Друга алтернатива няма. Ето защо държавниците и политиците на страните, които се намират на Балканите, ще трябва да положат максимални усилия, за да може тази за всички разумна и благородна идея да получи своята реализация. Наложително е да се знае, че заради продължаващата и днес пропаганда на някои съседи на Македония, които непрекъснато се мъчат да внушат на своите народи, че македонска нация и народ няма, те ще трябва да получат своето заслужено порицание и присъда. Само на чист политически простор може да се изгражда една неоспорима, логична и необходима за бъдещето европейска политика. Защото само чрез нея ще може да се решат проблемите на полуострова.
Тези наши съседи, вече при създалата се нова политическа ситуация, ще бъдат принудени да обясняват на своите народи тогава точно противоположното. Те, искат ли не, ще трябва да признаят своята безумна и омразна политика, която са водили много години наред против Република Македония. Тази необходима и обективна реалност ще въздейства позитивно на непрекъснатите процеси, свързани със съдбата на балканските народи. Защото приемането на тези основни принципи в отношенията със съседите всъщност са от витално значение и са единственият фактор, който ще може да ни гарантира спокойствието и мира в региона.
Ако идеята за обединена Европа, която поема пътя за премахване на границите между държавите и създаване на добри условия за съжителство между народите, изграждане на ново общество на равнопоставеност, правда и справедливост, завърши с катастрофа за европейските народи и преди всичко за народите на Балканите, ужасите на войната са неизбежни.
Кои са мотивите да се правят такива констатации и анализи? Те са явни и се демонстрират – поставеното вето от Гърция за членство на Република Македония в Европейския съюз и НАТО, а така също и постоянните претенции и мераци, които България предявява открито, са факти, които ясно доказват възможността от евентуален неуспех и поражение на европейската стратегия днес.
Също така не можем да подминем с мълчание и безразличие многократните случаи на появилите се пароли и призиви, а и на конкретни действия на някои албанските сепаратисти за създаване на Велика Албания, която според изявленията им обхваща и част от територията на Република Македония. Нима може да се забрави конфликтът, който през 2001 година се случи в Република Македония. Кой го предизвика и коя бе целта? Пресен е случаят в Куманово, където загинаха и няколко служители на реда, за да ликвидират тази банда престъпници, нахлули в страната. Всичко това говори достатъчно убедително, че трябва да се вземат отговорни, но необходими мерки, за да се сложи край на подобни вандалщини, които ни призовават да бъдем винаги готови за заслужен отговор.
Всъщност от изложеното дотук се вижда, че се налага да се вземат много сериозни действия, за да може набъбналите проблеми на Балканите да се решат колкото се може своевременно и ефикасно. И както вече се посочи, единственият начин е изграждане на доверие между държавите и прилагане на принципа за взаимно уважение и почитане на националната идентичност на всяка една от държавите, намиращи се на Балканите. Време за губене няма! Нужна е воля и решителност!

От тази воля и решителност зависи съдбата на балканските народи. Ето защо от кардинално значение е споменатите съседни държави да се откажат от своите абсурдни претенции към Република Македония. Те са, а сега и новите, в момента гърмящи сценарии, които създават опасни и експлозивни политически пертурбации и нагли обрати, които могат да предизвикат ужасите на войната. Наш общ дълг е тези възможни изблици на безумието да спрем навреме и завинаги!