143 години от рождението на Гоце Делчев

МИСЛИ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА МАКЕДОНИЯ И МАКЕДОНЦИТЕ


„Освобождението на Македония се крие във вътрешно въстание. който мисли по-иначе да се освободи Македония, той лъже и себе си, и другите… Ако въстание може да се вдигне с 1 – 40 души, Македония отдавна ще беше свободна държавичка.”

* * *
„Ние се борим за свободна и независима Македония с широки права на сиромашкото население.”

* * *
„Делото на освобождението на един народ е преди всичко негово собствено дело, на неговите собствени ръце.”

* * *
„Труд и постоянство, това е силата, с помощта на която човек става най-велик при всяка инициатива.”

* * *
„Но това е пътят за освобождението на народите от чуждо иго. По него са вървели гърците, сърбите, българите. По този път трябва да ходим и ние, македонците, за да се освободим от турците.”

* * *
„Аз не познавам друг народ, който повече да е страдал от предателствата на своите синове – изроди, колкото македонския. Историята не помни друг такъв пример, когато един и същ народ по традиция, език и вяра се разделя на разни противоположни страни, една от друга по-чужда.”

* * *
„Дали може да има друго място за един македонец освен Македония? Дали има народ по-нещастен от македонския? И дали има някъде по-широко поле за работа, отколкото в Македония?”

* * *
„Докато рамото ми крепи пушка, македонските планини са недостъпни за български офицери.”

* * *
„Браво, юначе, дай да ти стисна ръката и да те поздравя, такива й са нужни на майка Македония”! (Гоце към четник)

* * *
„Нима няма кой да напише поне една книга на македонски?”

* * *
„Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите”.