Из дейността на ОМО “Илинден” – ПИРИН

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ


На 7 декември 2014 г. в с Баня, Разложко, се проведе заседание на Централния съвет на ОМО „Илинден“-ПИРИН. Водещ бе съпредседателят Стойко Стойков. Традиционно първо бе направен преглед-отчет на извършената дейност от времето на предишния ЦС (септември 2014 г.). Въпреки трудните условия се отчита значителна дейност в повече (макар че не всички) краища на Пиринска Македония и в повече области. Отбелязани бяха и конкретни слабости и направени съответни препоръки. Във втора точка бе поставен въпросът за започната процедура в Комитета на министрите за наказание на България поради нерегистрирането на македонски организации. Констатирано бе, че до това се стигна главно заради усилената дейност на партията и свързаните с нея организации през последните 9 години (става дума за над 100 срещи с институции и посолства, множество писма, декларации, доклади и т.н.). Решено бе дейността в тази област да продължи с неотслабващ темп. Съществува надежда в близко бъдеще благодарение на дейността на пиринци да падне и вторият вид дискриминация – регистрирането на македонски организаци, както преди това падна забраната за публични събирания на македонци в България. Докладвано бе за изпратени повече искания за срещи с различни български институции и за липсата на отговор или за учтиво отклояване на исканията. Докладвано бе и за отказите на българските съдилища да регистрират три македонски организации през изминалата година, както и за още няколко, които неоправдано дълго се бавят от съдилищата. В този контекст бе съобщено, че започва завършването на годишния доклад за правата на македонците в България за 2014 г., и се апелира към всички, които знаят за нарушения на правата, да се обърнат към партията.
Следващата тема бе отношенията между България и Македония и мястото на партията в тази област – за допринасяне за истинско добросъседство и за правилно поставяне на въпросите, за да не се допуснат решения за сметка на македонците в България, както настояваха досегашните български правителства. Сред важните теми бяха кръглата годишнина от убийството на Яне Сандански догодина, а също така и местните избори през следващата година. Сред важните новини, които бяха съобщени, бе отменянето на досегашното законово ограничение, което не позволяваше хора с две гражданства (едното от които не европейско) да се кандидатират и да бъдат избирани на избори, дискриминация, срещу която и партията е реагирала, защото ограничава онези македонци, които имат македонско второ гражданство, да могат да се кандидатират на изборите в България. Сред разгледаните теми бе и отношението на медиите към партията, необходимостта за засилване на дейността и стягане на местните структури, както и много други.