Из дейността на ОМО “Илинден” – ПИРИН

ОТЧЕТ НА СЕКРЕТАРЯ, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОМО „ИЛИНДЕН“-ПИРИН, ЗА УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦС НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПАРТИЯТА


Съгласно решенията на Националната конференция на ОМО „Илинден“-ПИРИН нейният върховен орган е съставен от 23-ма души. От тях 18 са членове от кворума (т.е. 51% от тях са необходими за законно събрания) – 5-има съпредседатели, 5-има околийски председатели и 8 членове. Петима са извън кворума – 3-ма членове на ЦС от вътрешността на България, които поради отдалеченост не са в състояние да присъстват, и двама съпредседатели, пребиваващи в чужбина. Секретариатът на ПИРИН започна да води редовна статистика за заседанията на този най-висш орган на партията с цел да предоставя на членовете периодично информация за неговата активност, но и за участието в тях на членовете на ЦС.
1. В изминалия период от една и половина години от Националната конференция са проведени общо 6 заседания на Централния съвет на партията и по този начин са изпълнени изискванията на устава за минимум 4 заседания годишно. За съжаление поради отсъствие на секретаря на едно от заседанията (отсъствие от страната) е водена статистика за само пет от тях.
2. Присъствието на съпредседателите в тях (от кворума) е, както следва:
Иван Сингартийски – 5 от 5;
Крум Филатов – 5 от 5;
Стойко Стойков – 5 от 5;
Георги Христов – 4 от 5 (едно оправдано отсъствие поради болест);
Ангел Безев – 3 от 5;
Д-р Александър Спасов и Стоян Мечкаров са извън кворума поради постоянно отсъствие от страната и не са присъствали на заседанията.
3. Присъствието на заседанията на председателите на околийските комитети:
Ангел Радонов (Благоевград) – 4 от 5;
Христо Джупанов (Разлог) – 3 от 5;
Георги Мангалов (Гоце Делчев) – 3 от 5;
Атанас Мутлешов (Сандански) – 2 от 3 (този председател е избран осем месеца след Националната конференция);
Кирил Илиев (Петрич) – 1 от 5.
4. Присъствие на членове на ЦС от кворума:
Боян Бибишков (Сандански) – 5 от 5;
Стефан Терзиев (Хаджидимово) – 5 от 5;
Дамян Ризаков (Петрич) – 4 от 5;
Крум Пахов (Разлог) – 3 от 5;
Елена Кадева (Банско) – 3 от 5;
Райна Стаменова (Благоевград) – 3 от 5;
Емил Ефтимов (Благоевград) – 1 от 5;
Борислав Филадов (Петрич) – 0 от 5.
Съгласно устава поради едногодишно отсъствие Борислав Филадов отпада от състава на ЦС на ОМО „Илинден“-ПИРИН.
5. От членовете на ЦС извън кворума, чието присъствие не е задължително:
Димитър Иванов (Шумен) – 2 от 5;
Кирил Цонков (София) – 1 от 5;
Христо Пелтеков (Пловдив) – 0 от 5.
6. На всички заседания на ЦС са присъствали и са следели за законността членове на ЦКРК. Те са били, както следва:
Стоян Герасимов (Благоевград) – 2 пъти;
Васил Маджиров (Гоце Делчев) – 2 пъти;
Тома Томов (Петрич) – 1 път;
Румен Буков (Сандански) – 1 път;
Андон Костов (Петрич) – 0;
Станко Илиев (Разлог) – 0.