РЕДАКЦИЯТА НА В. “НАРОДНА ВОЛЯ” ЧЕСТИТИ НОВАТА 2015 ГОДИНА НА ВСИЧКИ СВОИ ЧИТАТЕЛИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИ!

НЕКА ДА НИ БЪДЕ ЧЕСТИТА, УСПЕШНА И МИРНА НОВАТА 2015 ГОДИНА!

ЯН ПИРИНСКИ


Редакцията на в. „Народна воля” честити Новата 2015 година на своите читатели, на техните семейства, на всички честни и прогресивни македонци по целия свят, като им пожелава добро здраве, бодрост и смелост в борбата за истинско обединение и освобождение на нашия изстрадал и разделен македонски народ!
Нека ни направи по-активни в борбата ни за решаването на фундаменталните проблеми на времето, за защита правата на човека и малцинствата, за процъфтяващи Балкани, за един мирен свят, свят без граници и ограничения, без посегателство над човешкото достойнство!
Нека с идеала на правдата и свободата защитим хуманното и естествено право на всеки на свободна национална, политическа и верска волеизява. Това право е свято, братя македонци. То е нашата чест и човешко достойнство! То ни задължава да бъдем безкомпромисни. Да разобличаваме безпощадно наглата завоевателска и асимилаторска политика на съседните нам държавници и политици спрямо македонския народ и Република Македония.
Предоставянето правото на свободна изява на личността ще гарантира истинската демокрация в нашите страни. Ето защо ние призоваваме народите на Балканите, преди всичко интелигенцията, да защитят този общочовешки идеал и право, и помогнат за реализирането на основните човешки права на всички граждани!
Нека с общи усилия на принципа на взаимното почитане, взаимопомощта и солидарността обезпечим добросъседство между народите. Това е наш свещен и неотменен дълг пред идните поколения! Това е верният и единствен път към присъединяването ни в обединена и свободна Европа!
На самоотвержена борба за вечен мир, добросъседство и приятелско съжителство между народите!
И нека си пожелаем тази година да ни донесе падането на забраната за регистрация на македонски организации, така както в края на 2014 година ни донесе надеждата за това.

Нека да ни бъде честита и благодатна 2015 година!