35 ГОДИНИ ВЕСТНИК „НАРОДНА ВОЛЯ”

ИЗОБЛИЧИТЕЛ НА АНТИМАКЕДОНСКАТА ЗЛОСТНА ПРОПАГАНДА В БЪЛГАРИЯ

ЯН ПИРИНСКИ

САМО ПРИ ВЗАИМНО ЗАЧИТАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И РЕШАВАНЕ НА СПОРНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РЕЦИПРОЧНА ОСНОВА МЕЖДУ СТРАНИТЕ Е ВЪЗМОЖНО ИСТИНСКО ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И МИР НА БАЛКАНИТЕ!


Вестник “Народна воля” навърши 35 години. Години, в които неговите творци на дело доказаха своята упоритост, безстрашие и вяра храбро да устояват и защищават изконните човешки правата и свободи на македонците в България. Но жестоката схватка настъпи с българските мегаломани, когато вестникът от април 1992 година започна да се издава в Благоевград. Тогава, горките, от злоба и гняв се браниха жалко – с клевети, закани и лъжи.

На 1 октомври 1980 година се появява първият брой на вестника – в далечна Австралия, в гр. Сидни. Основателите са носители на свободолюбиви идеи и македонски патриоти – Александър Христов, Кръсто Енчев, Ангело Вретовски, Георги Чочков, Митре Мойсовски и други.

Още на първата си среща инициаторите единодушно избират за главен редактор Александър Христов. Взимат решение поради голямата нужда от македонски вестник изданието да е предназначено за македонците, живеещи в Пиринския дял на Македония и по села и градове из цяла България.

До края на 1980 година „Народна воля” излиза в Сидни, Австралия, а от 1981 година вече се печати и излиза в Лондон. След политическите промени в България от април 1992 година вестникът започва да излиза като месечник в Благоевград, Пиринския дял на Македония, разбира се, вече вписан и в българския каталог за вестници и списания. От този момент нататък главен и отговорен редактор на вестника по настояване на основателите му става Георги Христов, с псевдоним Ян Пирински.

Необходимо е да посоча някои принципи, които обосновават истинския идеен и общочовешки характер на „Народна воля”. Всъщност основната идея, целите и програмната насоченост са определени и ясни. Примерите, които следват, са доказателство за това. Още в първия си брой в уводната статия от Александър Христов, озаглавена „Към нашите читатели”, четем следното: „Драги македонски братя, вестник „Народна воля” има за цел да обедини всички честни и прогресивни македонци и заедно с тях да издигне високо неугасимия фар на свободата, правдата и братството! Този лъчезарен фар ще озарява освободителното дело не само на македонския народ, но и на всички поробени народи, защото истинското освобождение на един народ зависи от истинската свобода на всички народи по света”. И още, в уводната статия, пак от Александър Христов, от март-април 1983 година със заглавие „Апел към македонския народ” четем: „Ние трябва да зачитаме правото на всеки и да се борим за свободата на всички поробени народи. Дори и най-малката етническа група има правото да съществува, да живее и да се развива свободно. Този, който отрича нейното право на съществуване, е подлец и враг на свободата”.

Както се вижда, в тези два малки откъса от уводните статии са фиксирани идейните принципи на в. „Народна воля”, същността и смисълът на неговия прогресивен и общочовешки характер. Посочва се ясно и открито борбата, която трябва да се води за зачитане на човешките права и свободи навсякъде по света.

Вестникът през тези 35 години последователно и непрекъснато доказва, че работи за истински добросъседски и приятелски отношения. Ние от редколегията на „Народна воля” винаги сме заявявали, че за осъществяването на добри взаимни връзки между съседите е необходимо да се решават всички спорни въпроси открито, искрено и без да се накърняват националните интереси на никого.

Винаги основна цел на вестника е била, е и ще бъде да се разобличават фалшификаторите на македонската история и с факти и аргументи да се изтъква историческата истина за миналото на македонския народ. Но нека да е ясно, че това съвсем не означава, че сме отричали и отричаме българския народ и неговата реалност днес, или пък изразяваме някаква омраза към него, както някои шарлатани имаха наглостта да ни приписват, заблуждавайки обществеността в страната и света. Нужно е да подчертая, че в. „Народна воля” бе, е и ще бъде морално задължен и отговорен да посочва и изобличава без задръжки, открито и ясно жалките и недостойни постъпки на някои български държавници, политици и псевдоисторици, които непрекъснато и ядно заявяват, че македонски народ и нация няма, че населението в Република Македония е българско.

Появата на „Народна воля” в България стана трън в очите на българските върховисти и националшовинисти. Те не очакваха появата тук на такъв вестник. Побесняха от омраза. Горките, не бяха навикнали някой да им посочва подлите и нечисти постъпки, фалшификациите и манипулациите, и веднага се нахвърлиха като подивели върху него, лепейки му мръсни и лъжливи етикети. В атака се надигнаха българските вестници, радиа и телевизии, които яростно и открито заявиха своята омраза към в. „Народна воля” и към каузата, която той отстоява. Специалните български служби и прокуратурата активизираха дейността си, като достигнаха дотам, че вестникът няколко пъти бе конфискуван, без да съществува законно право за това. Но ние от редколегията бяхме наясно, че този политическият процес ще спре. Така и стана.

Поне засега в. „Народна воля” няма проблеми нито от специалните държавни служби, нито от българските медии. България вече е член на Европейския съюз. Но въпреки това антимакедонската пропаганда вместо да стихне и спре, все повече се разгаря по българските ежедневници, радиа и телевизионните канали.
Ние, македонците, сме възмутени от нестихващата антимакедонска истерия. Поради този факт в. „Народна воля” ще продължи да посочва безотговорната и непочтена антимакедонска шовинистична пропаганда, и вярваме, че ще допринесем за разумното укротяване от страна на българските власти на развихрилите се в България недоброжелатели на добрите приятелски отношения между двете държави.

А македонската и българската академии докъде стигнаха? Ще успеят ли добрите им намерения? Белким!

По случай 35-ата годишнина на в. „Народна воля” ние от редколегията изказваме нашата голяма и искрена благодарност към всички, които са помагали с материали или финансово вестника, и им пожелаваме дълъг живот, отлично здраве, щастие и много успехи. Уверяваме нашите македонски братя и сестри, че ние от редколегията и за в бъдеще ще останем верни на своята национална кауза, като издигаме още по-високо знамето на истинското приятелство между съседите, за мирно съжителство и просперитет.

Вестник “Народна воля” навърши 35 години. Години, с които на дело доказа отговорната си мисия: да се бори за правата на македонците в България, да изобличава безсрамната антимакедонска пропаганда в България, да проповядва идеи за добросъседство, приятелство и мир, да води справедлива борба в интерес за доброто на всички страни на Балканите, борба в името на разума, правдата и свободата на народите. Тази борба ще бъде наша цел, призвание и съдба!