Проведена трибуна за правата на македонците в съседните страни на Р Македония

ДИСКУСИЯ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ЩИП

Доц. д-р СТОЙКО СТОЙКОВ


На 27 май 2014 г. в правния факултет на университет „Гоце Делчев“ в Щип се проведе открита трибуна за правата на македонците в съседните на РМакедония държави: „Македонското малцинство в съседните страни (Гърция, България и Албания)“. Присъстваха д-р Стойко Стойков, съпредседател на ОМО „Илинден“-ПИРИН от името на македонското малцинство в България, Димитри Йоану, съпредседател на Виножито – от името на македонското малцинство в Гърция, и Васил Стерйовски, зам. кмет на община Пустец и зам. председател на партията на македонците в Албания „Македонски алианс” – от името на македонското малцинство в тази страна. Организатор на трибуната се явява Центърът за правно-политически изследвания при Правния факултет в Щип начело с д-р Страшко Стояновски. Като гости присъстваха д-р Фросина Ташевска-Ременски от Факултета за сигурност при университета „Св. Климент Охридски“ – Битола и д-р Деян Маролов от Правния факултет при Щипския университет. Модератор на трибуната бе м-р Ана Никодиновска.

Трибуната се състоя от три части. В първата един след друг лекции за правата на съответните малцинства изнесоха Стойко Стойков, Димитри Йоану и Васил Стерйовски.

Стойко Стойков обърна внимание на официалното отричане на македонското малцинство и на обстоятелството, че това отричане е част от отричането на самата македонска нация. Малцинствата са мостове за приятелство, но също както мостовете по време на война се превръщат в опорни точки за тези, които се защитават, и обект на разрушение от страна на агресора. Той описа отношението към македонците в България, проблемите, с които се сблъскват, политиката на държавата, двуличието, проявявано пред международния фактор, и множество специфики на българските позиции, които външните наблюдатели често не проумяват.

Димитри Йоану разказа за положението в Гърция, както и за наскоро проведените избори. За изкушенията, с които се сблъскват македонците в тази страна, и за бавния и мъчителен процес на осъзнаване, през който все повече македонци преминават там.

Васил Стерйовски запозна присъстващите с положението на македонското малцинство в Албания, с особените проблеми, с които се сблъскват като само отчасти признато малцинство (само на територията на Мала Преспа), за манипулативното преброяване, извършено там, както и за проблемите с новото общинско делене в Албания.

След кратка пауза думата бе дадена на гостите – Фросина Ременски, чийто докторат е посветен именно на положението и правата на македонците в съседните земи, така че представи детайлен анализ на положението, и Деян Маролов, който посвети лекцията си на правния аспект на повдигнатите проблеми.

В третата част думата бе дадена за въпроси и дискусии.

Събитието бе наблюдавано от няколко телевизии, които взеха интервюта от участниците. Присъстваха професори, студенти и граждани.

Трибуната продължи няколко часа и бе проследена с голямо внимание. Тази трибуна е първа от този вид в РМакедония. Едно от нещата, което споделиха участниците, е голямото непознаване на този иначе толкова важен за македонците въпрос в Р Македония.