КОНФРОНТАЦИИ, АСПИРАЦИИ, ОТРИЧАНЕ НА НАЦИИ, ВСЪЩНОСТ – ПОЛИТИЧЕСКА ЕРОЗИЯ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ИЗГРАДИМ ИСТИНСКО ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ

ЯН ПИРИНСКИ


Ако имаме воля и желание да изградим нови, разумни, истински добросъседски отношения, ще трябва да се откажем от старите си ретроградни мисли и предразсъдъци. Защото те ни оставиха ужасния спомен на конфликти и войни. Наше задължение днес е да се включим в политическите процеси в името на голямата и общочовешка идея за свободна и обединена Европа.

За изграждане на доверие между балканските народи е необходимо прилагането на принципа за истинско приятелство и добросъседство. Политиката на толерантност, взаимно зачитане на националния идентитет на всяка от страните, признаване и зачитане на правата и свободите на националните малцинства – това е фундаментът, гарантиращ стабилността на Балканите.

Друга алтернатива няма. Ето защо държавниците и политиците на държавите, които се намират на Балканите, ще трябва да положат максимални усилия, за да може тази за всички разумна и благородна идея да получи своята реализация. Пропагандите от някои съседи на Македония, които непрекъснато се мъчат да внушават на своите народи, че македонска нация и народ няма, ще трябва да получат заслуженото порицание. Само сред изчистени политически простори може да действа една логична, необходима и безспорна за бъдещето политика. Тези наши съседи при тази нова политическа ситуация ще бъдат принудени да разясняват на народите си тогава точно обратното. Те, искали или не, ще трябва да признаят безумната си и омразна политика, която са водили към Македония.

Тази необходима и обективна реалност ще съдейства за неотменимите процеси, касаещи съдбата на балканските народи. Защото прилагането на основните принципи за междусъседските отношения са от витално значение и те са единственият фактор за гарантиране на спокойствието и мира в региона.

Ако идеята за обединена Европа, която трасира премахването на границите и създаване благоприятни политически условия за съжителство между народите, изграждане на ново общество на равноправност, правда и справедливост, завърши с крах, за европейските народи и преди всичко за народите на Балканите ужасите на войната са неизбежни. Кои са мотивите да се правят подобни констатации и анализи? Те са явни и се демонстрират – поставеното вето от страна на Гърция за членството на Македония в НАТО, а така също и за преговорите на Македония за членството й в Европейския съюз са явни предвестници на мрачни бъднини на Балканите. Както вече е известно, и България последва примера на Гърция и явно обяви своите нагли и безумни мераци и претенции към Република Македония, нещо, което доказва категорично доколко тези съседни страни на Македония са европейски. Това са факти, които красноречиво говорят за очаквания евентуален провал и поражение на европейската стратегия днес.

Ето защо съдбата на народите на Европа, а и на Балканите, е в нашите ръце. От кардинално значение е Гърция и България да се откажат от абсурдните си претенции към Македония. Те са държавите, които създават опасни и експлозивни политически пертурбации и превратности, които може да предизвикат ужасите на войната. Наш общ дълг е да предотвратим навреме възможните изблици на безумието.