Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦС НА ОМО „ИЛИНДЕН” – ПИРИН


На 6 април 2014 г. в село Беласица, Петричко, в заведението на Георги Ораков се състоя заседание на Централния съвет на ОМО „Илинден“-ПИРИН. Присъстваха 15 членове на ЦС, от които четирима съпредседатели – Крум Филатов, Ангел Безев, Иван Сингартийски и Стойко Стойков, както и един член на Централната контролно-ревизионна комисия. Съгласно традицията водещ на заседанието на ЦС е съпредседателят от околията, в която то се провежда. В случая това бе Крум Филатов. Той откри заседанието, като предложи дневен ред от три точки:
1. Отчет за извършената дейност;
2. Предстоящият събор в Мелник;
3. Разни.

Други прелдожения нямаше и дневният ред бе приет.
Първата точка е традиционна от вече година – всяко заседание започва с отчет на членовете на Председателството и ЦС за извършената дейност в периода след последното заседание. Отчет за извършената от тях дейност дадоха всички съпредседатели, а от членовете на ЦС – трима: Атанас Мутлешов, Ангел Радонов и Лазар Джупанов. Останалите осем не взеха отношение. Извършената дейност засяга подготовките по събора, международната дейност и конкретни проблеми, набелязани от предишното заседание.
По точка втора бяха дискутирани различни проблеми по организирането на събора в Мелник – плакат, музика, певци, гости, превоз и т.н. За повечето от тях има вече изградена традиция за решаването и организирането, така че в случая повече се правеха уточнения и набелязваха подобрения или отстраняване на слабости от миналото.
В точка разни бяха поставени различни конкретни въпроси на обсъждане, като този с гражданствата, проблеми с гледане на македонска телевизия и др.
Заседанието завърши в 13.00 часа.