Да се посмеем и ние

БЪЛГАРИТЕ – ЕДИНСТВЕНИЯТ БОГОИЗБРАН НАРОД

Атанас Радоев


Тази поредица е отговор на просташката кампания на осмиване и подиграване на македонците и Македония, която вече няколко години се вихри в България. Целта на тази рубрика не е да осмее един или да подиграе друг. Тя има за цел да чукне по главите подигравчиите и да ги подсети, че преди да се смеят на сламката в очите на македонците, трябва да отстранят гредата от окото на своя народ, вместо да прибавят нови. Всеки народ си има и мъдри, и способни, и обикновени хора, но също така и мърша, и луди. Но да се приписват делата и думите на единици на цяла нация е подлост. Така и ние не смятаме, че написването на идиотщини, озаглавени “Българите – първите европейци” и “Александър Македонски и българите”, написани от “професора”, директора на националния музей, министъра, депутата, президентския съветник Божидар Димитров, отразяват мнението на мнозинството от българите, които едва ли вярват в подобни болестни простотии. Осъзнаването на тези истини е целта ни.

След като не успяха да открият своите корени, измисляйки какви ли не хипотези, някои българи решиха да открият корените на македонците. Самите македонци, и не само те, знаят много добре своя произход, но целта е ясна – съчинявайки удобен български произход на македонците, да стане ясен произходът и на българите.
Ако човек се поразрови из български сайтове и блогове в интернет, бързо ще забележи тази тенденция (или по-точно тенденциозност). Същият, до болка познат ни стремеж да се отрекат македонците и всичко македонско, лъхащ от телевизионни, радио предавания и вестникарски статии, се открива и в интернет, в материали по разни сайтове, блогове, в често стигащите до расизъм изказвания по различни форуми.
Различни „мъдри“ хорица из интернет имитират постоянно подвизаващите се из медиите си учители, доразвиват техните „мъдрости“, на моменти надминават учителите си, на моменти – не смогват, но постоянно се стремят „напред“.
Ето един горе-долу скромен пример от блога на Shtaparov, който е убеден, че тази му фамилия идва от името на Кубер. Някой би казал, ама хайде – нима е сериозно да се цитира някакъв си блогър. Не, не би било, ако ставаше дума за някой друг случай. Но си спомняме извънредно сериозния начин, по който бе цитиран и обсъждан един никому неизвестен македонски блогър, и то по национални телевизии, от академици, историци, журналисти; как неговото никому неизвестно мнение бе представяно като антибългарска пропаганда на Македония и омраза срещу българите, срещу която трябва да се вземат мерки. И затова, когато става дума за български национализъм, да, може да се цитира блогър. Той освен в детайлите в същината въобще не се различава от останалата маса, нито от нивото на разни професори. Блогът отчита 243 845 прочитания, 1331 коментара и 19 757 гласувания. Пък и нали целта ни тук е не да обидим, а да се посмеем, тогава защо да не цитираме този?
„Изследванията“, представени на този блог, са правени по революционен метод, наречен „Ангелов анализ“ (неизвестно дали защото е получена по откровение от ангели, или малкото име на Щапаров е такова), който се представя като „проницателен, сполучлив и надежден научен подход, който подобно на генетиката е в състояние да разкрие истинската същност и роднинските връзки на всички племена и народи, без значение дали те са “богоизбрани”, или не“.
(Цитатите са без редакторска намеса).
Чрез тази „система“ са направени редица забавни открития, публикувани под заглавия като следните: „Новооткрити данни сочат вероятен палеобалкански (български) произход на легендата за Адам и Ева и на еврейския патриарх Авраам“. „Научните степени бакалавър и магистър – бивши жречески титли на древните българи“, „Славяните са били “пра”българско племе“, „Пра-български произход на имената Битоля и Букурещ“, „Минойците са говорели български ??!!“, „Кога Анкара е била столица на България“, „Сензационни разкрития на “анализа”: ракията е изобретена от древните българи“.
Не по-малко е забавно съдържанието. Например в „Кой е построил пирамидите“, отговорът е, разбира се – българите. Българите-траки още през бронзовата ера открили Америка и научили тамошните да строят пирамиди. Още четем: „Тракийските (Трако-Илирийските, Българските) династии са били онзи невидим двигател, който задвижвал трансмисията на промените във всяко древно общество по широкия свят до появата на монотеистичните религии.“ Великолепно. Под заглавие: „Как е създадена древна Русия“ (подразбираемо – от българите), се откриват подобни на следното „открития“: „1. Варяги=Вологи (Волги, Болги), Баляги (Беляки, Бълъги). Съответно Вагри (друго име на Варягите)=Багри (Бугри, Бугари)“. „3. Гардарика (варяжко име на Русия)=Баргарика (Баргарица, Балгарица). 4. Руси (Роси)=Ръзи (Хръзи=Слънчеви, произлизащи от Слънчевия бог), Пруси, Власи (Блъзи, Блъги=Блъгари), Фризи, Фриги, Бриги (Блъги), т.е. – Блъгари или потомци на древни Блъгари, носещи българското народностно име в друг диалектен вариант!… 7. Славяни=Благяни (Блъгичи, Блъгини, Блъг-сини [Синове на Блъгите, на Блъгарите]“.
Няма как да бъдем подминати тук и ние, македонците. Авторът (който инак и сам по произход е македонец) посвещава следните любезни думи: „А днешните сърбокомунистически “македонци” пък са една такава комична и безподобна пародия, каквато светът не е виждал, няма и да види – освен ако не броим хърбавия Терзит и ляворезбования Ленин.“ Благодарим, то от такъв човек това си е комплимент, страшно е, ако ни похвали.
И, разбира се, стигаме до произхода на македонците. Никой няма да се изненада, че македонците се оказват 100% българи – това е неизбежен болестен симптом при заболяването великобългарски национализъм. Отрадното е, че българи се оказват и мнозина друго, нищо неподозиращи народи. Но да дадем думата на Щапаров:
„Системата на “Ангеловия анализ”… установява, че във всички времена на света е имало и ще има само един народ, който може да има някакви претенции, че е бил богоизбран: народът на Богарите (Бог-Арите, Бог-Ората=Божиите хора, Децата Божии, Синовете на Слънчевия бог). Това, разбира се, не значи, че ние, Българите, сме се затворили в себе си и сме презрели другите народи, както са постъпили много задгранични самозванци, опитващи се да заемат нашето място чрез цели системи от измами и фалшификации, а че тъкмо ние сме онзи народ, който е дал боговете и жреците на всички древни езически народи, включително на египетския и на еврейския.
…сведенията на древните автори, които твърдят, че древните македони произлизат от Пелазгите (Беладжите, Бълъджите) т.е. Пелгарите (Белгарите) и са кръвни роднини на Фригите (Бригите, Блъгите, т.е. Блъгарите).
…18. Пеласги (племе, населявало земите на древна Македония преди идването на гърците, според Помпей Трог и Херодот)=Беласци (Бълъгци, Бълъгици, Бълъгичи), Беладжи (Белуджи-те собствено са потомци на Траки, преселили се към Индия и Пакистан преди не по-малко от 3100-3200 год.), Бълъджи (Бълъги, Блъги, Блъгари). Верността на това тълкувание се потвърждава от другите имена на Пеласгите – Пелгари и Пелагри, които означават директно Белгари и Белагри (Белагари, Бълъгари)“.
Изтълкувани са и някои имена на македонски царе. Ето два примера:
„2. Пердика (име на древен македонски цар)=Партака (Спартака, Спартакъ), Аспартака (Аспархука, Аспархукъ, Аспарук), Пердаха (Пердахъ: епитет на Бога на войната при древните Българи) и т.н.
3. Филип=Вилип (Вилиш=Велеш, Велес), Вилик (Велик: виж фам. Великови), Вилин (Велин), Валад (Влад), Билис (Балис, Барис, Борис), Калип (Калин, Велин, Перин – наши имена)…“
Иии, продължаваме:
„Тези проучвания може да бъдат допълнени с още много примери, разбира се, но на първо време и това е достатъчно, за да разберем, че някогашните пра-Македони наистина са били Венети (Ванади, Вананди), наречени в по-късни времена Българи на Вананд, Ванандови Българи, Ванд-ари (Вандали), Вундари (Българи на Вунд, а Вунд=Венд и Венед, т.е. Венет или Венец, Венценосните). Немалка част от тях се преселват от Балканите към Памир (Тохаристан и Бактрия), Финикия (Винития, Венетия), Индия (Виндия, Вендия, Венедия) и Мала Азия, където с векове населяват земите от Анкара до Византион и Олимп (Фригийският Олимп, за който се говори в Илиадата, се намира на югозапад от Цариград и на изток от Троя). И наистина – значителна част от малоазийските земи до късни времена носят името Витиния (Винития, Венетия), а нейните градове носят български имена: Пруса (Бреза, Брега), Анкара (Ангора) т.е. Фангора (Фанагора, Хоногура, Венетара: главен град на Венетите, т.е. на Хуните, на Ванандовите Българи)…
Така с това проучване установяваме, че хората от Вардарско са почти толкова роднини с Македоните, колкото и с Татарите, които са късни потомци на частично тюркизирани Тохари (Бохари, Богари, Кимери, Сувари), попаднали в Средна Азия по време на походите на Дионис III (ок. 2000 г. пр. Хр.) или Дионис IV (ок. 1300-1200 г. пр. Хр.). Сиреч – между тях има несъмнена родствена връзка поради общия им древно-Български корен…
Александър Велики разговарял с македоните на техния език (т.е. на архаичен Български диалект: бел. моя), а неговата потомка Клеопатра VII (40-30 г. пр. Хр.) често говорела със своите приближени на “своя си” език. Но Александър е бил голям международен играч, който за Траките е бил Тракийски цар, за гърците – хегемон на Елада, за египтяните – фараон, а за Персите – цар на царете и велик цар…“
Доста е!