Свидетелства за един достоен македонец – Стоян Герасимов Василев

„…НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“

Самуил Ратевски


Преди да отидем войници, често ни хрумваше, когато пиехме, да си измисляме имена, съответстващи на имената на градове в Югославия – маршал ОХРИД, маршал СТРУГА, маршал СКОПИЕ. Някой от тези приятели му беше писал за това, което сме измислили, и затова той в едно от писмата си се е подписал като мой приятел по политическата част. С него разговори за създаване на организация, която да работи по „македонския въпрос“, водихме през 1969 год., когато си бях отишъл в отпуск на село. Тогава той ми каза, че сега няма условия за това, а трябва да почакаме, за да преценим как ще се развият събитията, и тогава да създадем организация. Тогава му казах, че членовете на организацията могат да бъдат всички, които са наши съмишленици, но засега трябва да ги издирим и приобщим към нас. Относно работата на организацията не сме разговаряли. Тогава той имаше желание да стане член на такава организация. За създадената по-късно в негово отсъствие организация той не знае нищо.
. ..Горното продиктувах, прочетох го, вярно е записано, за което се подписвам.
ОБВИНЯЕМ: подпис (не се чете)
СЛЕДОВАТЕЛ: подпис (не се чете)
Печат: КРДОПБГДСРСБНА, ВЯРНО С ОРИГИНАЛА опис № – АЕ II, съд. 482, т. 2, лист № 124-125, експерт (подпис: не се чете), секретар (подпис: не се чете), дата 14.01.10.

***
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР – ДС, ГР. ПЕТРИЧ
Печат: УТВЪРЖДАВАМ: НАЧАЛНИК РАЙОННО У-ИЕ МВР МАЙОР: подпис (не се чете), ПЕТРИЧ 12.II.1972 ГОД.
Печат: Отдел III ДС /пререгистрирано под №7702/11.III.1972 г. Регистрирам: подпис (не се чете)
Печат: РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР – ПЕТРИЧ, вх. №464 от 14. II. 1972 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за откриване на ДЕЛО ЗА ОПЕРАТИВНО НАБЛЮДЕНИЕ на лицето СТОЯН ГЕРАСИМОВ ВАСИЛЕВ от с. Ключ, Благоевградско.
При разглеждане материалите от проведените профилактични мероприятия по ГДОП „ХОЛЕРА“ №7448, водено на лица за националистическа дейност на промакедонска основа, чийто обект бе и лицето СТОЯН ГЕРАСИМОВ ВАСИЛЕВ, се установи следното:
…През 1965 година е разобличен за написване и разпространение на лозунги с вражеско съдържание. През 1970 година е участвал активно в разкритата нелегална контрареволюционна организация „НЕВИДИМИТЕ ОРЛИ НА БЕЛАСИЦА“, в която имал псевдоним СМЪРТТА. Същата организация си била поставила задача да се борят за автономна Македония. За това му участие като подследствен е осъждан на 8 м. лишаване от свобода, обаче на делото е даден криминален характер за кражбата на пишещата машина от групата.
Завърна се от затвора през 1971 година, отново с. осв. „СТРОИТЕЛ” започнали да говорят за подобна дейност. Чрез СС пожелал и през м. август същата година се запознал с лицето СТО*** от с. Струмешница. Двамата като съмишленици разговаряли по македонския въпрос. Тогава Василев дал указания на *** как да започнат обработване на нови техни съмишленици и по-късно изградят нелегална организация. За целта му потърсил и снимка, каквато преди това взел от осв. „СТРОИТЕЛ”. Говорил за конспиративна дейност, като казал на МАНОЛЧЕВ, че свръзката между тях двамата за в бъдеще щял да служи СС.
С предложение, утвърдено от ръководството на МВР, в дните 8-10.2.1972 г. бяха проведени профилактични разпити на *** и ВАСИЛЕВ. Разпитани бяха също така ***, ***, *** ХАДЖИЙСКИ, *** СМИЛКОВ, СЛАВЧО *** и др. като негови съмишленици.
Установено бе, че ВАСИЛЕВ се занимава с активна националистическа дейност, като за целта изучава и обработва съмишленици. При разпита хитро и умело се опитваше да прехвърли цялата вина върху лицето БАКАЛОВ, което подозирал, че е сътрудник на ДС. От показанията му се констатира, че прави признания за разговори само с онези лица, които подозира, че са свързани с органите на МВР. За интимните си приятели из младежките среди на село отказва да говори.
Предвид това, че ВАСИЛЕВ рецидивира като националист и сега отново остава неразоръжен, а е годен след известно време отново да премине на активна вражеска дейност,
ПРЕДЛАГАМ:

(Продължава в следващия брой)