Из дейността на ОМО „Илинден“ – ПИРИН

В ЧЕСТ НА М АКЕДОНСКОТО (КРЕСНЕНСКО) ВЪСТАНИЕ

Любомир Марков


На 11 октомври 2020 г. се проведе общо отбелязване на 142-годишнината от Македонското (Кресненско) въстание. За пръв път то се проведе общо от всички действащи македонски организации в България: ОМО „Илинден“-ПИРИН, ОМО „Илинден”, Дружество на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор, Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права, Сдружение „Антични македонци”, Македонски дискусионен клуб за етническа толерантност, Правозащитен комитет „Толерантност”, вестник „Народна воля“. Това е последица от споразумението, постигнато между ОМО „Илинден“-ПИРИН, ОМО „Илинден“ през януари 2020 г. и подкрепено от останалите организации – за сътрудничество и общо отбелязване на важни дати и празници.

Тържеството започна в град Кресна пред паметника на Димитър Попгеоргиев-Беровски – водач на две въстания – първото в село Разловци 1876 под знаме с надпис „Македония, Слобода или смърт“, а второто – Македонското (Кресненско) въстание през 1878 г. Слово за войводата произнесе съпредседателят на ОМО „Илинден“-ПИРИН Стойко Стойков. С минута мълчание, падане на колене и поднасяне на венци бе почетена паметта му. Тържеството продължи на площада в село Стара Кресна, където доклад за въстанието изнесе председателят на ОМО „Илинден“ Димитър Парасков, а Стойко Стойков говори за 11 октомври и партизанското движение във Вардарска Македония. В църквата в село Ощава се проведе панихида за загиналите във въстанието. Присъстваха около 70 представители на различните организации от цяла Пиринска Македония.