Из дейността на ОМО „Илинден“ – ПИРИН

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦС НА ОМО „ИЛИНДЕН“ – ПИРИН В БЛАГОЕВГРАД

Любомир Марков


На 13 септември в Благоевград се състоя заседание на Централния съвет на ОМО „Илинден“-ПИРИН, на което присъстваха представители на местната секция на партията и от Дружеството на репресираните македонци в България, Македонски клуб за етническа толерантност, Гражданско сдружение за защита на основните индивидуални човешки права, „Антични македонци” и Правозащитен комитет „Толерантност”. Преди откриването на заседанието местната секция проведе кратко събрание с една точка – приемане на нови членове. След като кандидатите бяха приети, започна и заседанието.

Отчет за дейността и събитията през изминалите месеци бе поднесен от членовете на партията и организациите. Втора точка на дневния ред бе обсъждане на проектоспоразумението за сътрудничество, постигнато между ОМО „Илинден“-ПИРИН и ОМО „Илинден“ на 30 януари в Сандански. Същото бе вече прието от Председателството на партията и от Управителния съвет на ОМО „Илинден“. Поради карантинита заради коронавируса Централният съвет не бе имал възможност да се събере. След кратко обсъждане всички членове на Централния съвет, както и представителите на организациите единодушно гласуваха в подкрепа на споразумението. Обсъдено бе честването на Македонското Кресненско въстание през октомври месец, което да се извърши от всички организации.