ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА В. “НАРОДНА ВОЛЯ” Е ДА СЕ БОРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО И ЗАЧИТАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВАТА И СВОБОДИ, А ТАКА СЪЩО И ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ И НА ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА ПО СВЕТА.

БОРЕЦ ЗА ПРАВДА И СВОБОДА, И ВЕРЕН И ДОСТОЕН ЗАЩИТНИК НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА

ГЕОРГИ ХРИСТОВ


Първи октомври 1980 година е рождената дата на вестник „Народна воля“. На този ден в далечна Австралия, в град Сидни, свободолюбивите македонски патриоти Александър Христов, Кръсто Енчев, Ангело Вретовски, Георги Чочков, Митре Мойсовски и други положиха основите на едно велико историческо и свято дело за македонската национална кауза – създаването на македонското издание.

А днес сме първи октомври 2020 година, т.е. 40 години от рождението на „Народна воля”, и ние всички – творците на вестника, сме горди и щастливи, че изпълнихме нашия национален дълг пред народ и родина.
По случай 40-годишния юбилей на вестника искам отново да посоча нашите идеи и принципи, които обосновават истинския идеен и общочовешки характер на „Народна воля”. Всъщност основната идея, целите и програмната насоченост са определени и ясни. Примерите, които посочвам, са доказателство за това. Още в първия си брой в уводната статия от брат ми Александър Христов, озаглавена „Към нашите читатели”, четем следното: „Драги македонски братя, вестник „Народна воля” има за цел да обедини всички честни и прогресивни македонци и заедно с тях да издигне високо неугасимия фар на свободата, правдата и братството! Този лъчезарен фар ще озарява освободителното дело не само на македонския народ, но и на всички поробени народи, защото истинското освобождение на един народ зависи от истинската свобода на всички народи по света”.
И още, пак от брат ми, в уводната статия от март-април 1983 година със заглавие „Апел към македонския народ” четем: „Ние трябва да зачитаме правото на всеки и да се борим за свободата на всички поробени народи. Дори и най-малката етническа група има правото да съществува, да живее и да се развива свободно. Този, който отрича нейното право на съществуване, е подлец и враг на свободата”.
Както се вижда, в тези два малки откъса от уводните статии са фиксирани идейните принципи на в. „Народна воля”, същността и смисълът на неговия прогресивен и общочовешки характер. Посочва се ясно и открито борбата, която трябва да се води за зачитане на човешките права и свободи навсякъде по света.
Вестникът през тези 40 години последователно и непрекъснато доказва, че работи за истински добросъседски и приятелски отношения. Ние от редколегията на „Народна воля” винаги сме заявявали, че за осъществяването на добри взаимни връзки между съседите е необходимо да се решават всички спорни въпроси открито, искрено и без да се накърняват националните интереси на никого.
Вестник „Народна воля” започна да излиза от април 1992 година в Благоевград, Пиринския дял на Македония. Но тук, в България, вестникът вбесява българските шовинисти, нацисти и фашисти, опиянени от миражите за Велика Санстефанска България. Българските медии, телевизии, президенти, премиери, държавници, политици, историци, прокуратура, полиция, тайните служби – всички готови за бой. И така става, има конфискации на вестника, закани за арест и затвори, закани лично към мен за атентат и закани по телефона за ликвидация.
Ето това е България, в която вестникът трябваше да отстоява и извършва своята благородна, общочовешка хуманна мисия. Това е време, когато в България македонското малцинство грубо и тотално се отрича, когато репресивните атаки против македонците явно и открито се демонстрират и прилагат със сила. Особено фрапантни са случаите за всяване на страх и насилие по случай годишнината от убийството на Яне Сандански, когато години наред (1991-1996) целият район около Роженския манастир и по-нашироко бе окупиран от българската армия и полиция. Когато пак по повод годишнината от подлото убийство на Яне червените барети се нахвърлиха върху македонците близо до Мелник и с палки и приклади нанасяха побой над македонците (1992, 1993, 1994 г.). Когато македонците бяха викани в полицията, посещавани по домовете им и заплашвани, че няма да получават пенсии или ще бъдат освободени от работа, ако продължават да членуват в македонски организации, когато при преброяванията на населението самоопределението македонец се подменяше, за да се докаже, че македонци няма. Когато великобългарската пропаганда се водеше, започвайки от президента, от премиера, от някои държавници и политици в страната, от изявени шовинисти, в това число и някои български „историци”, опиянени от фикс идеята България на три морета. За верността на всички тези факти свидетелстват многото томове, написани по този въпрос в българските медии.
Ето това е България, която ни отрича, която ни регистрира, а след това отнема регистрацията ни и пак ни казва, че ни няма. България, която явно заявява аспирациите си за обсебване на македонския народ и държава.
И въпреки това вестник „Народна воля” винаги подканваше и призоваваше българските държавници и политици да разговарят с македонските си колеги за разрешаването на спорните въпроси като две съседни, равноправни държави. Осъществиха се разговори, подписаха се договори, но договори, в които България нагло притиска Македония сама да се съгласи да си подпише смъртния акт. В създадените комисии днес се копае гробът на Македония.
Това се потвърждава особено и сега, когато тя е изпратила до ЕС разяснителен меморандум, в който иска държавите, членки на Евросъюза, да се съгласят и те да потвърдят, че македонци е нямало и няма.
Ето такива са нашите български „добри съседи”, на който Македония без никакви условия се съгласи България да стане членка на Европейския съюз, а тя в знак на благодарност показа вълчата си същност. Но, господа български величия, накъде сте тръгнали с тези диви нрави към хегемония и господство?! Стига! Не мърсете, не каляйте народа си с подлост! Вашата политика е долна, подла и езуитска, тя няма бъдеще!
По случай 40-ата годишнина на в. „Народна воля” ние от редколегията изказваме нашата голяма и искрена благодарност към всички, които са помагали с материали или финансово вестника, и им пожелаваме дълъг живот, отлично здраве, щастие и много успехи. Специални поздравления на основните финансови спонсори, нека бъдат живи и здрави и продължат своята патриотична и благородна дейност.
С чувство на искрена признателност изказваме нашата голяма благодарност на генералния спонсор на вестника – Македонско международно движение за човешки права, и лично на г-н Бил Николов. Благодарение на тяхната патриотична активна дейност и финансова помощ вестник „Народна воля” продължава своята отговорна общочовешка и историческа мисия – защитник не само на македонците, но и на всички хора по света, без разлика на националност, раса и вяра, на които са отнети човешките права и свободи.
Уверяваме нашите македонски братя и сестри, че ние от редколегията и за в бъдеще ще останем верни на своята национална кауза, като издигаме още по-високо знамето на истинското приятелство между съседите, за мирно съжителство и просперитет.

Вестник „Народна воля“ навърши 40 години. Години, с които на дело доказа отговорната си мисия: да се бори за правата на македонците в България, да изобличава безсрамната българска антимакедонска пропаганда, да проповядва идеи за добросъседство, приятелство и мир, да води справедлива борба в интерес за доброто на всички страни на Балканите, борба в името на разума, правдата и свободата на народите. Това ще бъде наша цел и в бъдещето!