Свидетелства за един достоен македонец – Стоян Герасимов Василев

„…НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“

Самуил Ратевски


ОТГОВОР: – Към края на м. април т.г. *** ми каза, че заминава за гр. Гоце Делчев по работа. Като разбрах това, казах му, че ще го използвам да свърши една полезна работа. Обясних му, че трябва да отиде до с. Мусомища, Благоевградски окръг, за да съобщи на един наш съмишленик да дойде на 2 май в с. Ключ или в гр. Петрич, за да говоря с него. *** се съгласи и тогава аз му написах името на КЕРЕЗОВ на едно листче, обясних му къде и как да го намери, като го предупредих, че КЕРЕЗОВ има братовчед, който има същото име и презиме, за да не се обърка. Понеже нямаше пари за път, дадох му 7 лева. След няколко дни *** ми се обади и ми каза, че е търсил този човек, но не го намерил в дома му и не е предал поръчката ми. По този начин не успях да се свържа с КЕРЕЗОВ и да го извикам за събранието ни.

ВЪПРОС: – Какво Ви е съобщил СЛАВЧО по отношение на ГЕОРГИ?

ОТГОВОР: – Още преди събранието ни СЛАВЧО ми съобщи, че имал приятел на име ГЕОРГИ, който се занимавал с „македонския въпрос“. Предупреди ме да не казвам на никого за ГЕОРГИ, защото още не бил сигурен в него. След събранието, когато се прибирахме в село, СЛАВЧО ми говори отново за този младеж. Каза ми, че той имал роднини в Югославия, които можели да ни помогнат в дейността ни. При разговорите си с него той говорил много разпалено по „македонския въпрос“ и на него му се струвало, че и той има някаква група, която работи в тази насока. Понеже на ГЕОРГИ предстоеше матура, реших да разговаряме с него, след като я вземе, за да не му пречим. С роднините на ГЕОРГИ мислехме да влезнем във връзка с македонци в Югославия, които се занимават с „македонския въпрос“, да им поискаме литература по този въпрос и да ни окажат помощ в дейността ни. На СЛАВЧО казах да не съобщава на ГЕОРГИ за организацията ни, за да не стане провал.

ВЪПРОС: – Каква практическа дейност имате като заместник-председател на нелегалната организация „Неуловимите орли на Беласица“?

ОТГОВОР: – Като зам. председател на организацията дадох писмено нареждане на СЛАВЧО какви задачи стоят пред него за разрешаване и какво конкретно да извърши. Бележката написах в дома си в с. Ключ, а му я дадох на 10.V. т.г., когато се срещнахме в хоремага в с. Ключ. Задачите бяха следните: в специална тетрадка като протоколчик-писар той трябваше да запише името на организацията, имената на членовете и техните псевдоними и да вписва всеки новоприет член. Освен това трябваше да записва всеки, който ни симпатизира, а също и тези, които смята, че ни следят и могат да ни издадат.
Такова писмено нареждане съм дал само на СЛАВЧО, бях започнал да пиша и за ***, но се отказах.

ВЪПРОС: – Предявява Ви се бележка, написана на лист от бележник със син химикал, започваща с думите „Работа на СЛАВЧО СТОЯНОВ за изпълнение на служебния си дълг“ и завършва с „…това засега на специална тетрадка”.
Какви обяснения ще дадете за посочената бележка?

ОТГОВОР: – Предявената бележка е същата, която написах на собствения си бележник и предадох на СЛАВЧО. В нея описах указанията за неговата работа в изпълнение на „служебния си дълг“ от името на подгорската нелегална организация „НЕУЛОВИМИТЕ ОРЛИ НА БЕЛАСИЦА“. Тези указания му дадох по собствена инициатива. Дадох му ги писмено, понеже смятах, че така по-добре ще ги запомни и изпълни. В уверение на това, че е написано от мен, аз се подписах в горния край на листа.

ВЪПРОС: – В обясненията си от 3.VI.1970 година обв. СЛАВЧО СТОЯНОВ обяснява следното: ГЕОРГИ при един разговор ми каза, че имал момчета с него, които имали връзка с югославската УДБА в гр. Струмица… Горното съобщих на СТОЯН ГЕРАСИМОВ, за да има предвид за нашата организация, ако стане провал, да потърсим убежище в Югославия.
Какви обяснения ще дадете по казаното от СЛАВЧО СТОЯНОВ?

ОТГОВОР: – Казаното от СЛАВЧО СТОЯНОВ е вярно, но аз не съм обърнал внимание на тези факти. Имал съм предвид да опозная само човека като наш съмишленик, а по-късно щяхме да говорим за връзките му. Повтарям, че той ми е говорил само за роднини на ГЕОРГИ в Югославия, но не зная дали те работят в УДБ – гр. Струмица.

ВЪПРОС: – Каква политическа дейност имате като член на нелегалната подгорска организация?

ОТГОВОР: – В изпълнение на указанията на бай КРУМ и взетите решения на събранието на организацията на 2 май т.г., продължих да издирвам наши съмишленици. Разговарях в село и в работата си с местните хора и преценявах тяхното отношение по проблемите на „македонския въпрос“. До този момент не съм се насочил към нови хора. СЛАВЧО ми е говорил за СТОЯН от с. Петрово или Катунци, който бил разпален наш привърженик, но понеже бил работил в София, не сме поставяли въпрос за неговото привличане в организацията. За този човек СЛАВЧО ми каза на събранието ни.
В изпълнение на решенията на събранието заплатих членския си внос на касиера на организацията ни АТАНАС за два месеца – 10 лева. Освен това снабдих *** с пари, за да отиде да извика на събранието КЕРЕЗЕВ, за които той обеща да ми ги върне, но до този момент не ми ги е върнал.
На събранието взехме решение всеки от нас да състави в чернови вид лозунги, с които да вършим пропаганда сред местното население за образуване на автономна македонска държава. Допълнително щяхме да се съберем и да ги обсъдим, преди да ги напишем. В изпълнение на това решение написах лозунги, с чието съдържание призовавам населението на Подгорието и Огражден да се бори за самоопределение и отправям клевети срещу правителството на НРБ и БКП. Някои от лозунгите са:

(Продължава в следващия брой)