ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ТЪРСИ СЕ ДЪРЖАВА, КОЯТО ЖЕЛАЕ ДА СТАНЕ ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НО ПРИ УСЛОВИЕ ДА СЕ СЪГЛАСИ, ЧЕ НАРОДЪТ Й НЯМА СОБСТВЕН ЕЗИК И СОБСТВЕНА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ. А ЗАЩО ГИ НЯМА? ЗАЩО ЛИ? ЗАЩОТО НЕЙНА СЪСЕДКА, ЧЛЕНКА НА ЕС, ТВЪРДИ, ЧЕ ЕЗИКЪТ И НАЦИОНАЛНАТА Й ИДЕНТИЧНОСТ СА НЕЙНИ. А ДЪРЖАВА, КОЯТО ЩЕ ПРИЕМЕ УСЛОВИЕТО, ЩЕ ПОЛУЧИ БУРНИ АПЛОДИСМЕНТИ И ЧЕСТИТКА ЗА ВЕЧНАТА Й ПАМЕТ! АМИН!

ИМА ЛИ ДЪРЖАВА, КОЯТО Е ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДА Е ПОЛУЧИЛА ТАКИВА УСЛОВИЯ, КАКВИТО БЪЛГАРИЯ ДНЕС ПОСТАВЯ НА МАКЕДОНИЯ, ЗА ДА СТАНЕ ЧЛЕНКА НА ЕВРОСЪЮЗА?

ГЕОРГИ ХРИСТОВ


Злочеста е съдбата на Македония. Векове на превратности. Събития на величие и погроми. И колко нанизи от мъчителни и изстрадани стремежи към възход, към устояване на своята национална идентичност. Народ мъченик. Земя библейска, напоена с кръвта на безчетни храбри синове.

Много е казано за Македония. Македонците, както всеки народ, пишат за своята история, за културата си, за традициите, за богатия си фолклор: за всичко, което обхваща и характеризира националната им същност. И това е напълно нормално. За Македония говорят и чужденците, пишат и нашите комшии националисти, на които винаги им текат лигите като на бесни зверове, за да я налапат. Те уверяват себе си, своя народ и световната общественост, че Македония е тяхна изконна земя и населението там е съответно гръцко, сръбско, българско. Горките ни съседи! Те никога не са престанали да сънуват нашата мила майка Македония и в илюзорен унес да бълнуват как да я заграбват.
По време на Османската империя населението в Македония винаги се е борело за своето освобождение. Македонският фолклор, македонските народни песни са историческо доказателство за героичните подвизи на македонските борци за свободата на македонския народ. В тях е конкретно посочено, че те умират за Македония, а не за България или някоя друга съседна на Македония страна. Имаме Илинденското въстание, Крушевската република, първа на Балканите. Имаме Вътрешна македонска организация, която се е борила за независима и самостоятелна Македония. Достатъчно са аргументите от античността и след Александър Македонски, и по време на Византия с появата на Кирил и Методий и техните последователи, и след това до днес, през целия този простор на времето винаги всичко е отразено и написано, и е съхранено в националната съкровищница на Македония.
Но нека да спомена и за жестоката съдба на македонското население и след Букурещкия мирен договор, когато Македония е разпокъсана и раздадена на Гърция, България и Сърбия. Нека високите европейки функционери да се запознаят с жестоката асимилация на тези държави върху това население, правейки ги съответно гърци, сърби и българи.
Но нека да се спрем на основния въпрос, на аналогичното поставено съобщение, че се търси държава, която желае да стане членка на Европейския съюз, но при условие.

Става дума за Република Македония, за условия, които й поставя България. Македонците по целия свят са възмутени от наглостта на българските претенции. Едва ли Евросъюзът ще подкрепи България. Но каквото и да е, то не е фатално. Защото Македония има възможности да продължи напред, осъществявайки просперитет и спокойствие на своя народ. Така и ще бъде!