Да си припомним миналото. Преди 19 г.: По повод “Десетте лъжи на македонизма” от Б. Димитров

КОЙ ФАЛШИФИЦИРА ИСТОРИЯТА?

Проф. Георги Радулов
(Продължава от миналия брой)


Лължа 14-та и 15-та:

А балканските народи, в това число и българският, имат нужда от него. Ние, македонците, много искаме да подчертаваме достойнствата на българския народ, които той, както и другите балкански народи, притежава. Да славим неговите национални герои. Искаме да насаждаме взаимно уважение между балканските народи. Но кажете как, когато от страна на съседските ни историци, с незначителни изключения, върху милеещите за Македония македонци се излива само помия.
Липсата на възможност за експериментална проверка и затруднената логична и документална проверка на някои исторически твърдения, създават основа за спорове. Тези спорове, ако не се водят толерантно, с уважение към опонента, носят само вреди и омрази.
Относно “лъжите” на македонизма
Да започнем с десетте лъжи на македонизма според Б. Димитров.
“Лъжа първа: Съвременна Македония и македонския народ – наследници на антична Македония и античните македонци.
Историческата наука отдавна е установила, че античните македонци са племе от гръцката етническа общност, чиято територия е била до ІV в пр. Хр. в днешна Северна Гърция. Във Вардарска Македония са живели траки и илири. Държавицата им е с монархическа форма на управление, а владетелите и аристокрацията им с гръцки имена …”. Ето това твърди маститият историк, категорично, с апломб, така както му подхожда на дипломите, на научните звания и степени. Такива категорични твърдения, ако човек ги чуе от неук шовинист в селска кръчма може и да ги прости.
Във Вардарска Македония никога не са живели траки. Там са живели старите македонци в южната част и пеоните в северната й част. Има историци, които считат, че илирите, пеоните, дарданите, траките и македоните са били родствени племена.
Македонските историци бяха под влияние на панславизма, в югославския му вариант, и никъде, в историята за широката читателска публика, не се твърди, че днешните македонци са потомци на античните. Напротив, пише, че от античните македонци е останало само името, а днешните македонци са наследници на славяните, заселили се там през ранното Средновековие. Друг е въпросът дали това е пълната историческа истина. Правейки преглед на македонската историография немският историк Stefan Troebst пише, че македонските историци “считат за първа изразна форма на македонската държавност… Самоиловата държавност” (Stefan Troebst. Die bulgarisch-jugoslawische Kontroverse um Makedonien 1967-1982.Südost-Institut, München- Oldenbourg,1983)
Твърдението “историческата наука отдавна е установила, че античните македонци са гръцко племе”, също не издържа критика. В действителност по този въпрос има уважавани историци, които твърдят, че античните македонци са народ различен от елините, и други, които твърдят, че македонците са елини. Измежду първите има много уважавани български историци, лингвисти и други интелектуалци. Можем да споменем имената на Гаврил Кацаров, Йордан Иванов, В. Бешевлиев, Иван Богданов и др. Много са чуждестранните историци и лингвисти, които защитават това мнение, като К.О.Мюлер, J. Kaerst, W. Fellmannn, E. Borza, E. Badian, P. Green, A.B. Bosworth, M. Grant, F.A. Reed, D.G. Hogarth, P . Jouguet и др.

(Продължава в следващия брой)