ОМО „Илинден“ – ПИРИН, ОМО “Илинден”, Дружество на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор, Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права, Сдружение “Антични македонци”, Македонски дискусионен клуб за етническа толерантност, Правозащитен комитет „Толерантност”, вестник „Народна воля“ и бюлетин „Македонски глас“

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Във връзка с условията, издигани от РБългария срещу евроинтеграцията на РМакедония и отричането на македонското малцинство .

Ние, долуподписаните организации, представляващи македонското малцинство в РБългария, остро осъждаме новата провокация, извършена от българското правителство с условията, отново издигнати пред и на практика срещу евроинтеграцията на РМакедония. Вместо да изнудват други правителства да лъжат против истината, че уж нямало македонско малцинство в България, време е българските власти да спрат да се ръководят от девиза на Тодор Живков, че „македонско малцинство в България няма и не може да има“, и да прекратят последната тоталитарна политика в Европейския съюз. Тази политика в миналото изпрати стотици хора в лагери и затвори и съсипа живота на хиляди други, а в епохата на демокрацията доведе до 14 присъди на съда в Страсбург срещу страната.

Македонското малцинство е реалност, както са реалност македонската нация и македонския език. Политиката трябва да се изгражда върху реалности, а не върху националкомунистически догмати.

Правата на македонското малцинство не са нещо, което може да бъде суспендирано с договор с която и да е друга страна, нито е въпрос на вътрешните работи на България. Като част от въпросите за правата на човека, той е международен. Съществуването на едно или друго малцинство е въпрос на реалност, а не на решения на едно или друго правителство. България няма право да определя и още по-малко да отрича малцинства – този въпрос е в компетенцията на гражданите и е част от тяхното право на самоопределение. Задължение на РБългария е да се съобрази с това и да приложи спрямо малцинствата договорните задължения, които е поела като член на международната общност.

България трябва да намери сили да се отърве от този си първи и последен грях на възродителния процес – отричането, дискриминацията и асимилацията на македонското малцинство, и да започне да зачита правата на всичките си граждани.

Исканията на България спрямо Македония са в пряко противоречие с принципите на международното право, правата на човека и ценностите на Европейския съюз. Това са искания, които ще понижат и без това ниския авторитет на страната и със сигурност ще влошат много отношенията с Македония, между две нации, които би трябвало да са приятели и добри съседи.

Добросъседство и доверие не се гради с изнудвания и заплахи, нито „единство на нацията“ с различно третиране на своите граждани и дискриминация на малцинствата.

ОМО „Илинден“ – ПИРИН, ОМО “Илинден”, Дружество на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор, Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права, Сдружение “Антични македонци”, Македонски дискусионен клуб за етническа толерантност, Правозащитен комитет „Толерантност”, вестник „Народна воля“ и бюлетин „Македонски глас“.