Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ЧЕСТВАНЕ НА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Ангел Безев


На 01.12.2019 г. около 40 членове на ОМО “Илинден”-ПИРИН в гр. Банско почетоха 110-годишнината от рождението на Никола Вапцаров. След полагането на цветя пред паметника на поета слово за живота и делото на поета-революционер прочете Даринка Тапанска.

След това бе проведено заседание на ЦС на ОМО „Илинден” – ПИРИН в село Баня. Заседанието премина при следния дневен ред: 1. Информация за регистрирането на нови македонски дружества; 2. Информация за срещите в София с делегацията на Комитета на министрите; 3. Разни.

По т. 1 отношение взеха Христо Джупанов и Атанас Мазнев, по т. 2 Стоян Герасимов и Атанас Мазнев запознаха присъстващите за срещите, проведени с делегацията на Комитета на министрите. По т. 3 бяха разгледани организационни въпроси и бе решено всяка околия поотделно през м. февруари да почете годишнината от рождението на Гоце Делчев.
Накрая всички се разделиха с пожелания за весели коледни и новогодишни празници.