Свидетелства за един достоен македонец – Стоян Герасимов Василев

„…НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“

Самуил Ратевски


Стоян Герасимов е роден на 10.09.1948 г. в. с. Ключ, Петричко. През 1965 г. започва да пише и разпространява македонски позиви. През 1970 г. е един от създателите на организацията „Невидимите орли на Беласица“. Заловен е и осъден на затвор. След освобождаването му през 1972 г. е заточен далече от родния край. Продължава да се занимава с македонска дейност. През 1974 г. заедно с Тевилов предприемат неуспешно бягство към Югославия, но са заловени и получават по 1-2 години затвор, след което отново са интернирани. След завръщането си в родния край е отвлечен от ДС през 1977 г. Тормозен от ДС, той се отдава на вярата след 1983 г.

— — —

СОФИЯ
ДИРЕКТОР НА ДИА – МВР: И. Комитски, печат: „МВР – Дирекция информация и архиви“
Вярно с оригинала: подпис (не се чете)
***
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИЯ И АРХИВ“
ул. „Шести септември“ №29
рег. № 10151/28.07.2006 г.
ДО СТОЯН ГЕРАСИМОВ ВАСИЛЕВ, ЖК „АЛЕН МАК“, БЛ. **, ВХ. *, АП. *, ГР. БЛАГОЕВГРАД
Уведомяваме Ви, че след извършената повторна проверка в архивните фондове на ОДП – Благоевград се установи, че по политически причини сте бил незаконно задържан за времето от 06.09.1977 г. до 15.09.1977 г.
Настоящото се издава на основание ЗПГРРЛ /ДВ, бр. 29 от 05.04.2005 г./
СОФИЯ
ДИРЕКТОР НА ДИА – МВР: И. Комитски,
печат: „МВР – Дирекция информация и архиви“
Вярно с оригинала: подпис (не се чете)
***
ДЕКЛАРАЦИЯ
от Иван Герасимов Василев, живущ в гр. София, кв. „Красна поляна“, *********, ЕГН ***************, л.к. ************, изд. 29.05.2000 г., МВР – гр. София.
Долуподписаният уверявам, че познавам лицето Стоян Герасимов Василев, живущ в гр. Благоевград, жк „Ален мак“, *************, ЕГН ************, л.к. № ************, изд. 30.03.2000 г., МВР – гр. Благоевград.
Той ми е роден брат и много добре си спомням, че беше репресиран по политически причини многократно. Беше осъден по политически причини като член на контрареволюционна организация и активната му дейност през 1970 г. – от 25.05. до 25.12.1970 г. за политическите му идеи беше осъден на 5 (пет) месеца. Също така от м. май. 1972 до м. декември 1976 г. беше изселен от ДС на МВР – гр. Благоевград – Петрич, през който период за опит за бягство през граница беше осъден на лишаване от свобода и отново интерниран от Благоевградския окръжен съд.
Тези присъди са документирани от Окръжен съд – Благоевград, МВР и Държавен архив – гр. София, ул. „Гурко“ №32.
Няма да забравя, когато една лятна нощ на 1977 г. около 02.00 ч. в родния ми дом в с. Ключ нахлуха някакви хора и отведоха някъде брат ми. На другия ден разбрахме, че е в следствен отдел на ДС – гр. Благоевград. Поради липса на доказателства, за да бъде осъден, той беше освободен.
През всички години след освобождението му от затвора от 1976 г. до 1989 г. брат ми беше преследван от ДС – гр. Петрич и гр. Благоевград.
През всичките години той беше лишаван от правото да избира работа и училище. Учеше във Вечерната гимназия в гр. Петрич, но беше изключен и интерниран през 1972 г.
Поради политическите убеждения и идеи на брат ми аз бях пренебрегван и разпитван. Костваше ми доста усилия, за да бъда избран някъде. Смятам, че поради тази причина бях разпределен да служа в Строителни войски в гр. София.
С подписа си удостоверявам, че написаното по-горе от мен е вярно, според чл. 313 от Наказателния кодекс.
Подпис: Иван Василев
03.02.2006 г.,
София
Печат: „Република България * Нотариус № 361“, подпис (не се чете)
Печат: „На 07.02.2006 г. Валентина Маркова, нотариус в район – Районен съд – град София, рег. №361 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърден: Иван Герасимов Василев, с. рег № 542, събрана такса 3 лв., попис (не се чете)
Вярно с оригинала: подпис (не се чете)

ИЗ ДОСИЕТО НА СТОЯН ГЕРАСИМОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
за възбуждане на предварително следствие,
гр. Благоевград, 27 май 1970 г.
Подписаният Стоян Йорданов Мишев – следовател при отдел Следствен ДС, като проучих материалите за престъпната дейност на СЛАВЧО НИКОЛОВ СТОЯНОВ, роден на 8.III.52 год. в с. Ключ, Благоевградско, СТОЯН ГЕРАСИМОВ ВАСИЛЕВ, роден на 10.IX.48 год. в същото село, и други,
УСТАНОВИХ:
В началото на м. май 1970 год. *** СТОЯН ВАСИЛЕВ *** от с. Скрът, Благоевградски окръг *** *** от същото село са образували нелегална националистическа организация, поставила си за цел откъсване на част от територията на НРБ и присъединяването й към „независима“ македонска държава. За осъществяване на горната цел Стоянов и Василев са откраднали пишеща машина от ОТК, гр. Петрич, с която да пишат и размножават позиви и други агитационни материали против НРБ.
Печат: КРДОПБГДСРСБНА, ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, опис № – АЕ II, съд. 482, т. 2, лист № 1, експерт (подпис: не се чете), секретар (подпис: не се чете), дата: 14.01.10.
Части от досиетата са унищожавани.

ХАРАКТЕРИСТИКА
На Стоян Герасимов Василев – жител на с. Ключ, Благоевградско
Др. Василев произхожда от селско семейство.
Баща – Герасим Стоянов Василев, роден на 23.IV.1927 год. в с. Долака, Благоевградско… безпартиен… В село Ключ се ползва с добър авторитет…
Майка – Траянка Декишева Василева. Родена 1927 год… По характер тиха и скромна.
Сестра *** …ползва се с добър авторитет…
Сестра *** …ползва се с добър авторитет….
Брат *** … малолетен.
Самият Стоян Герасимов Василев е роден на 10.IX.1948 год. в с. Ключ, Благоевградско. Основното си образование завършва в родното си село, след което продължава същото в Професионалното техническо училище по ремонт на селскостопански машини в гр. Разлог. Отслужил е военната си служба в редовете на БНА през 1969 год. Като ученик в училището не е проявявал никакви порочни наклонности. Като ученик в училище е членувал в ДПО „Септемврийче“. Понастоящем е член на ДКМС. Като член на ДКМС е участвал в инициативите на организацията. Ползвал се е с авторитет сред населението.
Лични качества: по характер тих, скромен и трудолюбив.
В момента работеше в ДЗС като товарач в транспорта.
Печат: Селски ….ен съвет * община КОЛАРОВО/…. КЛЮЧ….
Печат: КРДОПБГДСРСБНА, ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, опис № – АЕ II, съд. 482, т. 2, лист № 44, експерт (подпис: не се чете), секретар (подпис: не се чете), дата 14.01.10.

***
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОТДЕЛ СЛЕДСТВЕН – ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

(Продължава в следващия брой)