ДА ПРАЗНУВАМЕ С ВЯРА, ЧЕ ИДВАЩИТЕ ДНИ ЩЕ НИ ДОНЕСАТ РАДОСТ В ТРУДНИЯ НИ ПЪТ!

НЕКА ДА НИ БЪДЕ ЧЕСТИТА, МИРНА И УСПЕШНА НОВАТА 2020 ГОДИНА!

ГЕОРГИ ХРИСТОВ


Редакцията на в. „Народна воля” честити Новата 2020 година на своите читатели и сътрудници, на своите спонсори от Международното македонско движение с председател Бил Николов, на техните семейства, на всички честни и прогресивни македонци по целия свят, като им пожелава добро здраве, много щастие и успехи!
Нека Новата 2020 година ни направи по-активни в борбата ни за решаването на фундаменталните проблеми на времето, за защита правата на човека и малцинствата, за процъфтяващи Балкани, за един мирен свят, свят без граници и ограничения, без посегателство над човешкото достойнство!
Да бъдем по-активни, защото българските държавници и политици не мирясват със своите аспирации към Република Македония. Приетата от Народното събрание на България Рамкова позиция на правителството неопровержимо доказва пред цял свят вълчите апетити на България към Македония. Рамковата позиция е ярък изблик на расизма, фашизма и идиотизма. Срам и позор за българската държава! Не може да отречеш този, с когото разговаряш, и твърдиш, че го няма, а той е до тебе! Такова твърдение означава явно, че нещо ти липсва…!
През месец август и септември тази година в България бяха успешно регистрирани две македонски сдружения, а сега прокуратурата ни вика с призовки, за да ги забранят под претекст вероятно, че са застрашавали целокупна България. Интересно – за един месец ни регистрират, а след един месец, без да е имало някаква дейност на двете сдружения, искат да ги забранят. Ето това е днес европейска България! Но Европа мижи, сякаш всичко, което България прави с нас, македонците, е по европейски тертип, идеи и принципи! Аферим, Европо! Докога?!
И сега, по случай Новата 2020 година, вместо да изкажем благодарност на Република България, че е разрешила регистрирането на тези две сдружения, ние трябва да посочим, че България продължава да отнема нашите права и свободи.
Но ние ще продължим борбата. И нека с идеала на правдата и свободата защитим хуманното и естествено право на всеки на свободна национална, политическа и верска волеизява. Това право е свято, братя македонци. То е нашата чест и човешко достойнство! То ни задължава да бъдем безкомпромисни. Да разобличаваме безпощадно наглата завоевателска и асимилаторска политика на съседните нам държавници и политици спрямо македонския народ и Република Македония.
Предоставянето правото на свободна изява на личността ще гарантира истинската демокрация в нашите страни. Ето защо ние призоваваме народите на Балканите, преди всичко интелигенцията, да защитят този общочовешки идеал и право и помогнат за реализирането на основните човешки права на всички граждани!
Нека с общи усилия на принципа на взаимното почитане, взаимопомощта и солидарността обезпечим добросъседство между народите. Това е наш свещен и неотменен дълг пред идните поколения! Това е верният и единствен път към присъединяването ни в обединена и свободна Европа!
Това са нашите идеи и принципи, които ще гарантират истинско съжителство и вечен мир между народите на Балканите!
А какво можем да очакваме от Новата 2020 година? Ще очакваме македонците, живеещи в Република България, да получим полагащите ни се права и свободи. Да се даде правото на регистрирането на македонската партия, на македонските организации и сдружения в страната. Ще очакваме България да спре да отрича факта на нашето съществуване и да признае македонското малцинство така, както го правеше в миналото!

Нека, братя македонци, решително, с воля и разум, обединени да се борим за тържеството на нашата победа!
Нека да ни бъде честита, мирна и успешна Новата 2020 година!