ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

СРЕЩИ С ДЕЛЕГАЦИИ НА СТРАСБУРГ В СОФИЯ


В края на ноември 2019 г. две изключително важни институции в Страсбург – Комисарят по правата на човека и Консултативният комитет за Рамковата конвенция за правата на националните малцинства, посетиха България. Те дойдоха на редовна визита с цел изготвяне на новите доклади за напредъка на България по въпросите за правата на човека, каквито се изготвят на всеки 5 години, като се дават препоръки на държавата какво да промени и направи.
Делегациите поискаха срещи с ОМО „Илинден“-ПИРИН, както и с Дружеството на репресираните македонци и Гражданско сдружение за защита на основни човешки права. До затварянето на този брой се състоя среща между представителите на Консултативния комитет и ОМО „Илинден“-ПИРИН (Стойко Стойков) и Гражданско сдружение за защита на основни човешки права (Атанас Мазнев). Македонските представители са били приети от делегацията, представители на комитета, в пълен състав (това рядко се прави), изслушали са изложенията на двамата представители и зададоха въпроси. Заявили са, че ще вземат под сериозно внимание всичко казано и ще продължат кореспонденцията по този въпрос.
Причина за това подчертано внимание към проблемите на македонското малцинство освен старостта и сериозността на проблема е и кампанията за забрана на двете регистрирани македонски организации, която течеше в момента на срещата.