Писмо в редакцията

НИЕ НЕ ЗНАЕМ НАЗИ СИ ЛИ ДА ЖАЛИМ, ИЛИ ВАС ДА ЖАЛИМ


Уважаема реадкацио на весник „Народна воля“.
Ние, македонците от с. Гореме, сакаме чрез убавио вестник да поздравим нашите братя покрай Вардар (се надеваме барем реката да не прекръстат)… като им пожелаваме много срекя по патот, по който кренаа, и им упатуваме голем упрек за следното:
Посретнаа враг жесток вековен елински и рака му целунаа?
Мили северняци или вардарци (още не знам как да ве викаме), зер сте заборили, че от 1903 навам елините избиа най-зверски десетки хиляди наши братя и сестри, а стотици хиляди изгония от родните им места може за секогаш!
Дали заборихте кървавите сълзи що пролеха децата бегалци на „Меджетлия“ през 1988 год., когато от далеко гледаа свойте родни места без да може да ги видат после 50 год. странство немили недраги (безмилостен враг не им позволи).
Барем еден мал протест да бехте направили?
Кай нас има приказка – „Целта оправдава средствата“. (Сигурно я има и кай вас). Ако целта ви е била да се наредите до световните джандари (с риск да си унищожите държавата), имате я постигнато!
Ние не знаем нази си ли да жалим, или вас да жалим – сами си отбрахте пато (позволихте на шепа предатели да ви решат съдбата) и сега не ви останува нищо друго освен да се кротнете и бърже шиптарски да учите, а па ако искате може да се освестите, може да не е много късно.
Бог да ви е на помощ, с вас сме!
Поздрав в редакцията.
От името на група непокорени македонци

Санде Горемски
(публикуваме писмото с малки съкращения и в оригинален вид).