Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОМО „ИЛИНДЕН” – ПИРИН


На 17 март 2019 г. в село Мосомище се проведе заседание на Централния съвет на ОМО „Илинден“-ПИРИН. Традиционно то започна с първа точка – отчет за дейността. Докладвани бяха резултатите от Генералната асамблея на Европейския свободен алианс, в който партията взе активно участие, от дейността на партията по места, международната и дипломатическа дейност, дадените интервюта от лидери на партията и др.

Втора точка бе посветена на развитието по въпроса за нерегистрирането на македонски организации в България. България е под засилено наблюдение в Комитета на министрите и опитите й да затвори наблюдението, без да започне да регистрира организации, са се провалили. Сега е моментът да се подкрепят усилията на различни македонски организации да поискат регистрация според новия закон. Всички македонци трябва да си искат правата и правото да регистрират свои организации е едно от тях.

Важно място зае обсъждането и подготовките за всемакедонския събор в Мелник, който бе насрочен на 21 април.

Обсъдени бяха и други текущи и принципни въпроси.