Писмо в редакцията

ДО РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК „НАРОДНА ВОЛЯ“, ГР. БЛАГОЕВГРАД!


Уважаема редакция,
Обръщам се към всички от екипа, пък и към всеки, който счита себе си за истински македонец, със закъснялата, но искрена молба за следното:
Най-почтително отправяме своите поздрави чрез вас (ние, що сме университетски възпитаници, но и тия, които не са) от околината на гр. Гоце Делчев към вонредния професор на Щипския университет в РМакедония доц. д-р Стойко Стойков.
Може би е излишно, но за някои други, що четат „Народна воля“, ще припомним, че г-н Стойко Стойков е съпредседател на партията ОМО „Илинден“-ПИРИН.
Също така бихме искали да изтъкнем големия принос, който доц. Стойков има в публицистиката, в научноизследователската и преподавателската дейност, все що е свързано с историческа БИТНОСТ и държавност на македонците и Македония, откакто тия ги има на света.
Все ще е важно да отбележим, че при повечето научни ангажименти, що следват по-големите научни титли, ние сме убедени, че това няма да намали политическите отговорности на нашия съпредседател и брат Ст. Стойков.
Му пожелаваме сречни и успешни години за него лично, а също така и за семейството му.

С братски поздрави: СТОЯН СТОЯНОВ, македонец от община Гоце Делчев