След посещение в България по покана на ОМО „Илинден“ – ПИРИН:

ДОКЛАД НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СВОБОДЕН АЛИАНС (ЕФА) ЗА МАКЕДОНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Осъзнавайки възможността нищо да не бъде отразено от българската преса, ние изпратихме прессъобщение до всички български медии и го поставихме на сайта на ЕФА.
IV. Срещата с неправителствените организации
Те всичките присъстваха на пресконференцията и някои от тях бяха разочаровани от нашето мнение, настояващо за диалог на българските власти с македонското малцинство. Те просто вече не вярват в такава възможност и разчитат единствено само на онова, което може да се направи отвън. Ние се срещнахме със следните неправителствени организации:
– Сдружението на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор.
– Културно-просветно дружество „Никола Вапцаров“
– Комитет за защита правата на човека „Толератност“
– Сдружение Македонски клуб за етническа толерантност.
– Македонски клуб за етническа толерантност и запазване на македонския фолклор, традиции и обичаи.
– Македон Суринград.
– ОМО „Илинден“
– Вестник „Народна воля“
Обсъдени теми:
Много тежко минало от войни, потисничество, затвори и мъчения, репресии, насилствена емиграция, македонски семейства, разделяни от гръцката и българска граница.
Политическа и социална дискриминация на всички нива (работа и подобно).
Непризнаване правото на съществуване като малцинство. Липса на възможности да развият правилна дейност, ако не са регистрирани, политически натиск и т.н. Драстични случаи на дискриминация.
Те представляват поколението, което е най-страдало от подтисничеството. Само една жена присъстваше.

Решения:
1. Вземайки предвид новоприетия закон за регистрация на неправителствени организации, предложи се да се поднесат възможно най-много искания за регистрация, за да се извърши натиск върху българските власти и да се направи въпросът по-видим в чужбина. Някои от тях са много скептични по този въпрос.
2. Трябва да опитат да съберат колкото се може повече доказателства за случаи на дискриминация, за да могат да внесат тези случаи пред Европейския съд по правата на човека и ООН с помощта на Български хелзинкски комитет и така да ни дадат възможност да извършим натиск по въпроса в Европейския съюз.
V. Среща с Красимир Кънев, председател на Българския хелзинкски комитет, София, 17.02.2018
Български хелзинкски комитет е независима неправителствена организация за защита на правата на човека (www.bghelsinki.org/en/,www.liberties.eu/en/organisations, www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf).
European Convention on Human Rights – echr.coe.int
www.echr.coe.int
5 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Rome, 4.XI.1950 The GovernmenTs siGnaTory hereTo, being members of the Council of Europe, Considering the Universal Declaration of Human Rights
Organisations :: Civil Liberties Union for Europe
www.liberties.eu
List of all the organisations
Home | Български хелзинкски комитет
www.bghelsinki.org
NGOs in Bulgaria Condemn Constitutional Court Decision Rejecting Istanbul Convention 30 July 2018 The Decision of the Constitutional Court Humiliated Us All!
Научихме следното. Няма никакъв напредък по отношения на македонското малцинство, напротив, има връщане назад в сравнение с годините, когато България беше кандидат-член за Европейския съюз. Въпросът за малцинствата бе наблюдаван от Европейския съюз преди получаване на членството, но не и след това.
Европейският съд по правата на човека отхвърли много жалби, защото възприе много тесен подход. Той разглежда случаите само като нарушения на член 11 на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, касаеща правото на събирания и сдружаване, но не и на член 14, който гласи: „Ползването на правата и свободите, дадени от конвенцията, трябва да бъде осигурено без каквато и да е дискриминация на основа на пол, раса, цвят, език, религия, политическо или друго мнение, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, собственост, раждане или друга принадлежност.“
Въпреки това няколко случая са спечелени. Най-скорошните 3 случая, които са спечелени, са от януари 2018. Ищците са получили компенсация от 30 000 €.
Българския хелзинкски комитет е член на мрежата „Свободи“ („Liberties”) със седалище в Берлин и сътрудничи между другите с Liberty Human Rights във Великобритания, Rights International в Испания и Associazione Antigone в Италия. Те са също член на „Civic Solidarity”, „Fair Trials”.
Ситуацията с турското малцинство също се влошава. Особено след формирането през май 2017 г. на новото правителство, част от което е крайната десница. Въпреки че турското малцинство е признато и е политически представено, то изпитва съкращаване на езиковите си права. Използването на турски език в политически кампании сега е забранено.
Що е касае за ромското малцинство, то също е дискриминирано, както казахме преди. Говорихме по-специално за случая с ромските деца в обществените институции. Те са сега в по-малки групи от по 12-14 деца, 50% от тях с увреждания. Битовите условия са по-добри, но съществува проблемът с физическа злоупотреба. Имало е официални запитвания и работещи са били отстранени в резултат на това, но това е системен проблем, за който ние получаваме информация само инцидентно.
Приоритетите са:
1. Признаване: без признаване няма регистрации и според това няма възможности за финансова помощ от ЕС. Български правителствени фондове съществуват, но се разпределят от Националния съвет за малцинствата, а македонците не са част от него и начело на този съвет е поставен български вицепремиер и член на коалицията на Обединените патриоти. Има и местни спонсори, които биха могли да помогнат, но те се страхуват да направят това, ако организацията не е регистрирана.
2. Според това колкото се може повече искания за регистрация трябва да се внесат според реда на новия закон.
3. Македонските неправителствени организации, ОМО „Илинден“-ПИРИН и т.н. трябва да опитат да съберат доказателства за дискриминация, за да внесат повече жалби в Европейския съд по правата на човека и други институции с помощта на Български хелзинкски комитет.
4. Образованието е ключов фактор. Езикът ако не се предава, се губи.
5. Неправителствените организации трябва да организират, дори и в трудни условия, културни активности, да учат македонски език, да имат контакт с другите македонци. Тук отново те се сблъскват с проблема за включеността на новото поколение.

(КРАЙ)