Писмо в редакцията

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЙО НА ВЕСТНИК „НАРОДНА ВОЛЯ“


Уважаема редакцийо на вестник „Народна воля“,
Ние, непокорените македонци от село Гореме, община Струмяни, сме длабоко обезпокоени от това, което става в РМакедония. Чрез вашио весник сакаме да се информираме за събитията там и да попитаме нашите братя покрай Вардар следното:
– Дали знаат, че в НАТО са най-големите врагове македонски от векове (Бугария, Гръция, Албания) и кой ке ни брани от них?
– Дали знаат, че без Александър и Гоце техната дръжава може да се вика било какво, но не и Македония!
– Дали, за да станат американски подлоги, не си я унищожават държавата!
– Нека не забораваа дека таа дръжава Македония не е само нимна, туку е на сите македонци на Балканот и широм светот и да се освестат – още не е касно!
Ги поздравуваме сите патриоти в РМакедония и широм светот. Го поздравуваме г-н Горге Иванов – президент на РМакедония, и му посакуваме маж да биде докрай.
Враговето македонски (Бугария, Грция, Сърбия) неколку пати се собираа тази година – сигурно не е за доброто на Македония.
Ако имате възможност да поясните по горните неща, ке ви бидем много благодарни.
Ве поздравуваме и ви посакуваме долг живот и много успехи.

От името на групата:

Санде Горемски (подпис)
с. Гореме
20.11.2018 г.


Уважаеми читатели, вестник „Народна воля” както винаги досега, така и в бъдеще ще продължи да публикува информации и материали по наболелите въпроси за Македония и македонците. Надяваме се, че отговорите на своите въпроси ще ги намерите на страниците на нашия вестник.

НВ