.

НЕКА ДА НИ БЪДЕ ЧЕСТИТА, МИРНА И УСПЕШНА НОВАТА 2019 ГОДИНА!

ГЕОРГИ ХРИСТОВ


Редакцията на в. „Народна воля” честити Новата 2019 година на своите читатели, на техните семейства, на всички честни и прогресивни македонци по целия свят, като им пожелава добро здраве, бодрост и смелост в борбата за истинско духовно обединение на нашия многострадален македонски народ!

А с какво ще я запомним изминалата 2018 година? Преди всичко с отнемането на нашите права и свободи. Забраната да се регистрира македонската партия, организациите и сдруженията. Постоянната антимакедонска пропаганда, отричайки македонската нация, народ, култура и история.

Но ние ще продължим и в бъдеще с идеала на правдата и свободата да защитим хуманното и естествено право на всеки на свободна национална, политическа и верска волеизява. Това право е свято, братя македонци. То е нашата чест и човешко достойнство! То ни задължава да бъдем безкомпромисни. Да разобличаваме безпощадно тази завоевателска и асимилаторска политика на съседните нам държавници и политици спрямо македонския народ и Република Македония.

Ще продължим, защото правото на свободна изява на личността ще гарантира истинската демокрация в нашите страни. Ето защо ние призоваваме народите на Балканите да защитят този общочовешки идеал и право, и помогнат за реализирането на основните човешки права на всички граждани!

Ще продължим с общи усилия на принципа на взаимното почитане, взаимопомощта и солидарността да обезпечим добросъседство между народите. Това е наш свещен и неотменен дълг пред идните поколения! Това е верният и единствен път към осъществяването на истинска обединена и свободна Европа!

А какво можем да очакваме от Новата 2019 година? На първо място ще очакваме македонците, живеещи в Република България, да получим полагащите ни се права и свободи. Да се даде правото на регистрирането на македонската партия, на македонските организации и сдружения в страната.

Нека Вие, уважаеми приятели, по вашия път намерите само добрини, човечност и светлина!

Нека, братя македонци, решително, с воля и разум, обединени да се борим за тържеството на нашата победа!

Нека да ни бъде честита, мирна и успешна Новата 2019 година!