Факти и документи от миналото

БОЙНИЯТ ПРИНОС НА МАКЕДОНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БАЛКАНИТЕ

Генерал Кецкаров Вл.
(Предоставил ГЕОРГИ ХРИСТОВ)


Тези обстоятелства са достатачни да ни обяснат политическата раздробеност на Балканите во различните епохи на историята, както и възможността на добре организираните во военно отношение народи да ги покоряват под своята империалистическа власт и пак да не успеят да наложат една обща държавна консепция. Така, пред очите ни се редят много завоеватели, като перси, римляни, готи, келти, авари, славяни, кръстоносци, нормани, турци, а напоследак и немци, които са покорявали раздробените балканци за много късо или много дълго време.

Во борбата за балканска независимост, Македония винаги е играла важна роля, като политическа и географска единица. Намирайкисе во средата на полуострова, нейните политически прояви винаги са имали обединяващи тенденции, по отношение другите народи, а когато на македонското население е липсвала възможността да се проявява политически и военно, Македония се е явявала като терен за аспирации от страна на съседните държави, или както се казва, — тя е била вечната ябълка на раздора.

След тия кратки осветления пристъпваме към историческият анализ на фактите, които ще ни покажат ценният принос на Македония во борбите на балканските народи за единство, независимост, мощ и култура.

Гръко-персийските пойни и тия между Атина и Спарта по 5-и и 4-и векове преди Христа, доведоха цивилизования елински свят во политически упадак. Во този период Македония е взела политическата хегемония на Балканите, принудила гръцките „демократически републики” да приемат македонската централистична власт, во замяна на което, македонците възприели политическите и културните импулси на елините по отношение близкия изток и създадоха великата империя на Александра Македонски, която откри широко поле на елинската цивилизация по западните брегове на Мала-Азия и Египет.

Разбира се, че е смешно да се градят съвременни великогръцки аспирации, от факта че преди 24 века Македония е била „люлка на елинизма”, не само поради многото вода, която е изтекла от тогава до днес, но и поради спорността на факта за племенната принадлежност на македонците. Тогавашните елини, противно на сегашните гърци, са отричали всякаква кръвна връзка со варварите македонци и са ни оставили доказателство за езиковното и народностно отличие на македонците.

(Продължава в следващия брой)