Факти и документи от миналото

ИЗ СТАРАТА ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ

Вл. Поптомов
(Предоставил ГЕОРГИ ХРИСТОВ)


И интересно, непримиримите шовинистични клики от двете страни са единни в борбата против това самостоятелно развитие на нещата в Македония. Прочее, нищо чудно. То е било така в цялото историческо развитие на македонските борби.
Македонският народ тясно свързва свободата си с демократическото развитие на южнославянските народи и тяхното единство. Против това съзнание се противопоставят само фашистите, реакционерите, враговете на националната свобода, които искат раздори, за да прилагат своята максима: разделяй и владей.
Федерална Македония днес е фокуса, около който се концентрират всички македонски надежди; матицата, около която се сплотяват всички македснци; кораба, който носи македонските идеали; сърдцето, чрез което бие пулса на цяла Македония. Преди пълното реализиране на македонския идеал предстои пълното реализиране на македонското духовно единство. Това единство трябва да почива преди всичко върху пълното и безрезервно признаване на македонската държава, такава каквато е, на базата на македонската нация и като федерална част от Титова Югославия.
Това духовно единство на емиграцията с федерална Македония ще се изгражда в процеса на борбата против враговете за федерална Македония в лицето на остатките от фашизма и великобългаризма. В своята агитация последните не се противопоставят открито против федерална Македония, но представят порядките и развитието така, че искат да убият вярата на масите в нея и в демократическото развитие. За тая цел те пускат разни лъжи и интриги с прозрачната цел да отвърнат погледа от сегашното и го насочат пак към миналото.
Наш дълг е да пресечем нечистите ръце, които искат да опетнат светлия ореол на федерална Македония и на демократическото развитие. Само така ще вървим но пътя към сплотяването на всички македонци, на всички южни славяни.

(Продължава в следващия брой)