Щрихи от средновековната история на Македония

НАЛАГАНЕТО НА ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ В МАКЕДОНИЯ

Доц. д-р СТОЙКО СТОЙКОВ
(Продолжува од минатиот број)


Арабските извори съобщават също така, че към средата на девети век е съществувал път от Солун до Адриатическо море през славянските гори. Тези информации, разбира се, може да са били малко закъснели, имайки предвид отдалечеността на авторите, но все пак показват, че докъм средата на този век, или поне малко преди това териториите между тема Македония и Солун, и между Солун и Драч все още са били независими. Процесът на налагане на византийската власт е срещал съпротива от страна на славяните, но тя не е била от такова естество, че да бъде забелязана от византийските историци от това време. Научаваме за подобни случаи само случайно в жития, лични разкази, описания на церемонии. Така узнаваме случаите с въстанието на съседната на Солун Склавиния, евентуално – това на смоляните, както и за разбунтувалите се след 856 г. славяни от Субделития. По подобен начин научаваме и са за едно доста по-късно въстание. То се е случило някъде между 926 и 944 г. Лиутпранд от Кремона разказва за пътуване на
неговия баща за Константинопол: „Някои славяни, които въстанали против император Роман и опустошавали земята му, били нападнати от споменатия мой баща, когато идвал в Солун, и мнозина били убити, а и двама от техните князе били хванати живи“ (ЛИБИ 2, 320). За това бащата на Лиутпранд получил много дарове от императора, което говори, че извършената услуга не е била малка. Това е последното известно славянско въстание в Македония срещу византийската власт.