115 години от убийството на легендарния македонски революционер

С ПОЧИТ КЪМ ДЕЛОТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Иван Котоманов


На 4 май 2018 година делегация от секциите на ОМО „Илинден”-ПИРИН, община Петрич, посетихме паметника на Гоце в Струмица. Присъстваха представители на организацията от Петрич, Беласица, Коларово, Самуилово и Яворница.
Традиция стана заедно с македонците от община Струмица да отбелязваме датата на рождението и смъртта на войводата. Слово за живота и дейността на македонския герой прочете градоначалникът на общината.
Присъстващите политически и граждански организации на македонците положихме цветя на паметника и отдадохме почит към героя. С това тържеството завърши. Отседнахме на връщане в местно заведение и пихме и хапнахме за Бог да прости великана на македонското освободително движение.