103 години от убийството на легендарния македонски революционер Яне Сандански

ПРОВЕДЕ СЕ ВСЕМАКЕДОНСКИ СЪБОР В МЕЛНИК

Любомир Марков


На 22 април 2018 г. се състоя традиционният всемакедонски събор в Мелник. Организатори са ОМО „Илинден”-ПИРИН, Австралийско-македонски комитет по правата на човека, Македонско международно движение за човешки права, в. „Народна воля”, бюлетин „Македонски глас”, ТМО ВМРО (независима), Дружество на репресираните македонци в България, КПД „Илинден”, КПД „Никола Вапцаров”, КПД „Цар Самуил” и Сдружение „Победа”.
Съборът бе открит от водещия Боян Бибишков и с изпълнение на химна на ОМО „Илинден“-ПИРИН „Народе македонски“ и минута мълчание в памет на Яне Сандански. Бяха поднесени венци и цветя на паметника на войводата от посолството на РМакедония, ОМО „Илинден“-ПИРИН и други организации и граждани. Слово-рецитал за Яне поизнесе Димитър Иванов от Шумен. Основателят на ОМО „Илинден“ и почетен член на председателството Стоян Георгиев, самият преминал през българските затвори заради македонското си самосъзнание, прочете декларация от името на събора във връзка с името на РМакедония (вижте декларацията на страница 10-та във вестника). Поздравления до събора изпратиха „Виножито”, Македонският алианс за европейска интеграция (партия на македонците в Албания), Сдружението на македонците от Егейска Македония (Битола), дружество „Илинден“ – Тирана, Заедницата на македонците в Хърватска. Като гости присъстваха и взеха думата да поздравят събора Иван Калчев от Дружеството за приятелство между България и Македония, Ратко Георгиевски, представител от Прилеп (който подари книги от община Прилеп и библиотека „Борка Талески“ на организаторите), Жарко от Македонско християнско братство (РМакедония) и Мартин Гелев от Комити „Вардар“ (Скопие), които подариха 30 македонски исторически книги.
Веселата част на събора бе открита от македонската легенда Наум Петрески и продължи с традиционния участник в събора – младежка фолклорна група „Яне Сандански“ от Ново село, РМакедония. Свиреше оркестър „Македония“ от Мосомище с ръководител Георги Попов. Пяха певицата Боряна Карпузова (оркестър „Македония“) и Мария Димкова от Щип. Съборът продължи от 10.30 до 16.00 ч. с много песни и хора.