Факти и документи от миналото

МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ И РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА НА БАЛКАНИТЕ

Вл. Поптомов
Предоставил ГЕОРГИ ХРИСТОВ


Условия за проявлението на дело на този съюз между двете освободителни движения се създадоха едва в четвъртия етап на македонското освободително движение, който започва от 1941 г. и продължава и до днес. През този период тясното сътрудничество и взаимна помощ на македонското движение с работническото движение премина от революционна теория в революционна практика. Този съюз се прояви в съвместната въоръжена борба против хитлериските окупатори. Това сътрудничество и този съюз бяха особено ярко продемонстрирани в общата освободителна борба на македонците от Вардарска Македония с останалите народи в Югославия. В резултат именно на тази съвместа борба се създаде днешна федерална Македония, като равноправна единица в демократическа и федеративна Титова Югославия.

Що се отнася до остатъците от разложилата се македонска десница, то те се превърнаха в сътрудници на немските окупатори и тяхните български агенти и по този начин стигнаха до там, че станаха открити предатели на своя собствен народ.

Днешният етап от македонското освободително движение е неговия последен етап, етап, в който ще се постигне пълното освобождение и обединение на македонския народ.

(Продължава в следващия брой)