Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ ВСЕМАКЕДОНСКИЯ СЪБОР В МЕЛНИК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ


Свидетели сме на една продължаваща десетилетия политика на отричане на македонската нация и нейните малцинства, и на опити името Македония и македонец да бъде превърнато в географско понятие. Категорично протестираме срещу опитите да се узурпират името и историята на Македония от страна на Гърция, както и опитите на същата да принуди РМакедония да смени името си, за да угоди на тази гръцка политика.
Името на Република Македония е нейно суверенно право и право на нейните граждани. Никой няма право да налага на един народ да преговаря за своята идентичност.
Натискът върху Македония да си смени името е насочен срещу правото на самоопределение, правата на човека, суверенитета на държавата Македония, принципите на демокрацията и равноправието.
Ето защо като македонци и европейски граждани ние:
1. Осъждаме злоупотребата с позицията на член на Европейския съюз и НАТО от страна на Гърция и нейното блокиране на членството на РМакедония в тези две международни структури.
2. Осъждаме опитите на Гърция да принуди чрез това блокиране РМакедония не само да промени името си, но и да промени идентичността на македонската нация.
3. Осъждаме подкрепата, давана от определени среди в България, които издигнаха антихуманния и тоталитарен лозунг „Македония в Европа – да, македонизмът – не!“
4. Осъждаме превръщането на намиране решение, угодно за Гърция, като условие за интеграцията на Македония в ЕС и НАТО.
5. Осъждаме пасивността на Европейския съюз, която позволява от негово име да се реализират тъмни балкански политики. Вместо Гърция и България да бъдат притиснати да уважават правата на македонските малцинства, се позволява на същите да оспорват и унижават македонската нация.
6. Осъждаме действията на РГърция като националистически и в крещящо противоречие с основните ценности на Европейския съюз и на демокрацията, за чиито ценности самата РГърция се смята за люлка.
Заявяваме, че няма да приемем никакво решение, което поставя под въпрос нашата македонска идентичност, за която стотици лежаха в българските затвори и хиляди страдаха по различни начини.