ЕВРОПЕЙСКИ СВОБОДЕН АЛИАНС, ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ, 13 АПРИЛ 2018

Д Е К Л А Р А Ц И Я № 7

ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА МАКЕДОНСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ


Имайки предвид
а/ че македонските малцинства, които живеят като коренно население в Гърция и България, продължават да се сблъскват с дискриминация и дори отричане на тяхното съществуване от споменатите две държави;
б/ че десет години откакто България стана член на Европейския съюз, положението на македонското малцинство не се е подобрило. Срамно е, че страна, която в момента е председател на Европейския съюз, дискриминира малцинствата на своя територия;
в/ че Европейският съд по правата на човека донесе голям брой присъди срещу тези две държави, но без резултат. Присъдите редовно са игнорирани и(ли) не се прилагат;
г/ че бездействието на Европейския съюз окуражава България и Гърция да издигнат политиката си на отричане на съществуването на македонските малцинства на международно ниво и да злоупотребят с позицията си на членове на Европейския съюз, за да блокират напредъка на кандидат-член с искания Република Македония да се откаже от конституционното си задължение да защитава македонските малцинства и дори да се отрече от фундаментите на националната идентичност като името, историята и езика;
д/ че евентуалният успех на подобна политика на отричане съществуването на македонската нация ще превърне македонците в още една нова бездържавна нация в Европа;
е/ че защитата правата на малцинствата не е и не може да бъде вътрешен проблем на държавите, членки на Европейския съюз, а трябва да бъде обект на защита от самия съюз;
ж/ че отношенията между държавите трябва да се градят върху равнопоставеност, на демократична основа и при взаимно уважение;
з/ че Европейският съюз трябва да играе активна и принципна роля за справедливото решаване на вековни конфликти, както и да гарантира прилагането на правото.

Европейският свободен алианс декларира, че:

* Осъжда политиката на дискриминация на македонските малцинства и отричането на македонската идентичност в европейските членки България и Гърция.
* Осъжда злоупотребата с положението на държави членки като Гърция и България за постигане на недемократични цели срещу членовете на македонските малцинства на своя територия и за да изнудват кандидат-член на съюза.
* Осъжда липсата на интерес от ЕС за решаване на гореспоменатите проблеми.
* Призовава Гърция и България да променят своята политика по тези въпроси в съгласие с високите демократични стандарти на Европейския съюз, което включва:
– Слагане край на политиката на отричане на македонците и техните малцинства на своя територия и даване на тези малцинства всички права, предвидени в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;
– България и Гърция трябва да подпишат Европейската харта за регионални малцинствени езици и да я приложат спрямо македонците и другите малцинства, и да започнат да подкрепят македонския език и култура;
– Да заявят, че отричането на малцинствата и нациите е вид слово на омраза.
* Призовава европейските институции към по-активно ангажиране за решаване на тези проблеми и по-конкретно:
– Отваряне отново на въпроса за малцинствата в европейския постмониторингов процес за България, като настояват за цялостна имплементация на копенхагенските критерии;
– Европейската комисия да започне разследване на ситуацията на македонските малцинства в България и Гърция.
* Призовава за и ще подкрепя създаването на необходимите европейско законодателство, институции и структури за защита правата на малцинствата.