Да се посмеем и ние

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО БЪЛГАРОЗНАНИЕ ПРОВЪЗГЛАСИ ИСУС ХРИСТОС И СВЕТА БОГОРОДИЦА ЗА БЪЛГАРИ, А БЪЛГАРИТЕ ЗА НАЙ-ИНТЕЛИГЕНТНИ И БЛИЗКИ ДО БОГА


Тази поредица е отговор на просташката кампания на осмиване и подиграване на македонците и Македония, която вече няколко години се вихри в България. Целта на тази рубрика не е да осмее един или да подиграе друг. Тя има за цел да чукне по главите подигравчиите и да ги подсети, че преди да се смеят на сламката в очите на македонците, трябва да отстранят гредата от окото на своя народ, вместо да прибавят нови. Всеки народ си има и мъдри, и способни, и обикновени хора, но също така и мърша, и луди. Но да се приписват делата и думите на единици на цяла нация е подлост. Така и ние не смятаме, че написването на идиотщини, озаглавени “Българите – първите европейци” и “Александър Македонски и българите”, написани от “професора”, директора на националния музей, министъра, депутата, президентския съветник Божидар Димитров, отразяват мнението на мнозинството от българите, които едва ли вярват в подобни болестни простотии. Осъзнаването на тези истини е целта ни.

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО БЪЛГАРОЗНАНИЕ ПРОВЪЗГЛАСИ ИСУС ХРИСТОС И СВЕТА БОГОРОДИЦА ЗА БЪЛГАРИ, А БЪЛГАРИТЕ ЗА НАЙ-ИНТЕЛИГЕНТНИ И БЛИЗКИ ДО БОГА.
Международна академия по българознание, иновации и култура.
Всичко за Декадата на Българската древност – “БЪЛГАРИЯ ДРЕВНА И МЛАДА” 2- 12.05.2007 г.
Mont-press.com Бр. 40(1477), год. ХVIII, 29- 30 май 2007
Пресинформация на академия МАБИК – НАПИСА АННА ЗОГРАФОВА
“Имената на Мария, Марта, Никодим и Лазар от Новия завет са типични и характерни не за Палестина или за Ханаан, а за региона на Балканите. Тези имена въобще не се срещат в Стария завет. Докато в коментара си относно “историците” Дан Браун се позовава на четирите книги от Чаргарет Старбърд, Майкъл Бейгънт, Ричард Ли, Хенри Линкълн, Лин Пикнет и Клив Принс, като никой от тях просто не е бил историк. И тъй като неотдавна излезе и книгата на графиня Катерина Билай, озаглавена “Богородица е българка и Иисус Ви пази”, в която авторката експонира теза, според която “във вените на Иисус Христос тече българска кръв и в негово лице българите имат обичания от Господ покровител, а Света Богородица, жената, която даде на хората Спасителя, е била от български произход, затова и България е най-близо до Бог и нацията ни е сред най-интелигентните в света”.