Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОМО „ИЛИНДЕН“ – ПИРИН

Любомир Марков


На 18 март 2018 г. в гр. Сандански се проведе заседание на Централния съвет на ОМО „Илинден“-ПИРИН. Три основни теми бяха във фокуса на това събрание. Първо – подкрепата от страна на партията на кампанията за спиране на преговорите за името на Македония, водена под мотото „Никой няма право да преговаря за моето име!“. Тази кампания е започната от Македонското международно движение за правата на човека с център в Канада и вече получи подкрепа сред македонската емиграция а и в самата Македония. Вече своя подкрепа са заявили и организациите Дружество на репресираните македонци в България, Македонски дискусионен клуб и Правозащитен комитет „Толерантност”. Очаква се и други македонски организации да дадат подкрепата си.
Втора точка бе посветена на предстоящия всемакедонски събор в град Мелник по повод убийството на Яне Сандански. Съборът е бъде проведен на 22 април от 10.30 часа.
Третата най-важна тема бе засилване дейността на местните структури на партията. Възможности за работа има – уставът дава широки възможности за местна инициатива и не трябва да се чака само от централното ръководство.
Разгледани бяха и множество други въпроси, както и бе направен отчет за дейността на партията в изминалия период.