Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

146 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Ангел Радонов


146-годишнината от рождението на Гоце Делчев бе почетена от членовете на ОМО „Илинден” – ПИРИН и ОМО „Илинден” на 4 февруари от 14 часа, като се положиха цветя на паметника на героя, издигнат на площад „Македония” в Благоевград. Кратко слово за дейността и приноса на Гоце Делчев в националноосвободителната борба на Македония прочете Ангел Радонов.

След това участниците се отправиха към клуба на ОМО „Илинден” – ПИРИН за годишно отчетно събрание. Събранието протече в 3 точки:
1 точка – Годишен отчетен доклад за 2017 г. и дейността на секция „Никола Вапцаров” прочете Ангел Радонов.
2 точка – Отчет от председателя на ЦКРК Стоян Герасимов, който установи, че нямаме финансови и други нарушения.
3 точка – Разни – останаха въпроси и предложения към ръководството на партията, които бяха записани и писмено предадени на Националния съвет на ОМО „Илинден” – ПИРИН”.