FUEN (Федерална уния на европейските малцинства)

ВАЖНА ИНИЦИАТИВА ЗА ВСИЧКИ МАЛЦИНСТВА В ЕВРОПА


FUEN (Федерална уния на европейските малцинства) поде европейска гражданска инициатива от огромно значение за бъдещето на малцинствата, малцинствените езици и култури в Европа. Наречена е Minority safe pack (спасителен/обезопасителен пакет за малцинствата) и представлява предложение за законови промени в Европейския съюз, които да осигурят промовирането на малцинствата и техните малцинствени и езикови права, и защита на тяхната култура. Европейската гражданска инициатива е форма на директна демокрация, която позволява, ако дадена инициатива набере повече от един милион подписи от европейски граждани от поне седем държави от Европейския съюз, то Европейската комисия трябва да отговори (engage) на предложението.
Организаторите искат Европейският съюз да поеме отговорност и да се превърне в истински поддръжник на културното и езиково разнообразие в Европа. Копенхагенските критерии за защита на правата на малцинствата да бъдат спазвани също и от членовете на Европейския съюз, а не да бъдат само критерии за страните кандидат-членове. Целта е да започне истински диалог с мнозинствата, с медиите и онези, които вземат решенията, и заедно да се прокламира, че защитата на европейското културно и езиково разнообразие е обща кауза.
Инициативата съдържа единадесет предложения, девет от които са били отхвърлени от Европейската комисия. Сред тях са:
– Да се създаде ЕС – препоръка за защита и промовиране на културната и езикова различност;
– Да бъдат финансирани програми за малките езикови общности;
– Да се създаде Център за езиково разнообразие;
– Фондовете за регионално развитие да включват защитата на националните малцинства и промовирането на културното и езиково разнообразие;
– Изследване на допълнителното значение на малцинствата за обществата в Европа;
– Общи европейски закони за авторско право, така че услуги и broadcast да могат да се ползват на майчин език;
– Свобода на услугите и получаването на аудио-визуално съдържание в малцинствените региони;
– Държавите да не могат да изключват малцинствените култури, медии и запазването на културното наследство на малцинствата от държавното финансиране.
Инициативата е от огромно значение за македонското малцинство в България, защото ще направи защитата на правата на малцинствата задължение на държавите, но и на самата Европейска уния. В сегашното положение критериите за малцинствата от Копенхаген важат истински за кандидат-членовете, а след това членовете са оставени сами да решават какво да правят. Европейската комисия няма право да им се намесва, освен ако не се докаже дискриминация.
Може да я подпише всеки на интернет на страницата: http://www.minority-safepack.eu/
Minority SafePack – One million signatures for diversity…
www.minority-safepack.eu
They make a strong contribution to the linguistic and cultural diversity of Europe. Together with other Europeans they want to define the future of Europe; a future…
Добре е не само да се подпише, но и да се разпространи чрез Фейсбук, чрез Share и Like.
За онези, които се справят трудно с интернет, петицията може да се принтира от същата страница, да се попълни и изпрати по пощата.
Може също така онези, които желаят да съберат повече подписи в подкрепа на инициативата, да принтират формуляр на български език от интернет: http://www.minority-safepack.eu/assets/downloads/forms/MSPI_Bulgaria_BG_v2.pdf, да се правят с него списъци с подписи на хора, подкрепящи тази инициатива, и да се изпращат на посочения във формуляра адрес.
ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА…
www.minority-safepack.eu
ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА:1 Minority SafePack…
Петицията се нуждае от един милион подписа, а в началото на февруари са събрани 600 000.
От нас зависи дали нещата ще се променят за македонското малцинство.