Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА И ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Любомир Марков


На 10 декември 2017 г. в с. Баня, Разложко, се проведе заседание на Централния съвет на партията и на Централната контролно-ревизионна комисия. Разгледана бе изминалата дейност, като бе констатирано, че на места има значителна активност, а на други е слаба. Председателството информира членовете за мерките, взети по отношение признаване македонското малцинство, и сътрудничеството с ЕФА по този въпрос, както и предстоящите планове и стъпки. Подробно бе обсъдено положението в Македония и отношенията между Македония и България.

Специално внимание бе отредено на църковния въпрос и бе решено да се излезе с разяснителен материал в „Народна воля“, за да се отговори на спекулациите и неистините, пласирани в българската преса. Във връзка с влизането на новия Закон за регистрация на организациите бе решено да се окуражат всички желаещи македонци след Нова година да започнат процедура по регистрация на македонски организации. Това ще даде възможност, от една страна, на държавата да докаже дали наистина има добра воля и съответно най-после да имаме македонски организации, или пък да се разобличи дискриминационната й политика спрямо македонците. И двете възможности трябва да бъдат тествани и направени видими, което ще помогне и на работата на Комитета на министрите, който наблюдава въпроса, и още по-важно – ще помогне да спре тази продължаваща толкова дълго форма на дискриминация.

Решено бе да се изкаже солидарност с приятелите от Каталуния, една от чиито партии се явява и член на ЕФА и като такава е партньор на ОМО „Илинден“ – ПИРИН. Това членовете могат да направят индивидуално или групово.

Обсъди се бъдещата дейност и се констатира, че основната ни цел е признаване на македонско малцинство в България и спиране на неговата дискриминация, и че именно върху това трябва да се съсредоточат силите на всички членове, без да се разсейваме много от променящата се международна обстановка.

Заседанието ръководеше съпредседателят Стойко Стойков, а протоколчик бе членът на Централния съвет Боян Бибишков. Заседанието траеше 2 часа.