.

ДА НИ БЪДЕ ЧЕСТИТА, МИРНА И УСПЕШНА НОВАТА 2018 ГОДИНА!

ЯН ПИРИНСКИ


И тази година, както всички досега, измина своя безвъзвратен ход на битието и зае своето неотменно място в историята. С какво ще запомним ние, македонците, 2017 година? Ще я запомним пак с продължаващата нагла, хистерична пропаганда против националната ни македонска идентичност, минало и култура. Но ние ще продължим всеотдайно и смело в борбата за извоюване на нашите права и свободи в страната и за истинско обединение и освобождение на нашия многострадален македонски народ!

И нека 2018 г. ни направи по-войнствени в борбата ни за решаването на фундаменталните проблеми на времето, за защита правата на човека и малцинствата, за процъфтяващи Балкани, за един мирен свят, свят без граници и ограничения, без посегателство над човешкото достойнство!

Нека с идеала на правдата и свободата защитим хуманното и естествено право на всеки на свободна национална, политическа и верска волеизява. Това право е свято, братя македонци. То е нашата чест и човешко достойнство! То ни задължава да бъдем безкомпромисни. Да разобличаваме безпощадно наглата завоевателска и асимилаторска политика на съседните нам държавници и политици спрямо македонския народ и Република Македония.

Предоставянето правото на свободна изява на личността ще гарантира истинската демокрация в нашите страни. Ето защо ние призоваваме народите на Балканите, преди всичко интелигенцията, да защитят този общочовешки идеал и право и помогнат за реализирането на основните човешки права на всички граждани!

Нека с общи усилия на принципа на взаимното почитане, взаимопомощта и солидарността обезпечим добросъседство между народите. Това е наш свещен и неотменен дълг пред идните поколения! Това е верният и единствен път към присъединяването ни в обединена и свободна Европа!

На самоотвержена борба за вечен мир и съжителство между народите!

Нека да ни бъде честита, мирна и успешна Новата 2018 година!