АКО ДЪРЖАВИТЕ, СЪСЕДИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, ЖЕЛАЯТ ДА РЕШАТ СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ ПОМЕЖДУ СИ НА НАУЧНА ОСНОВА, НЕКА ЯВНО ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА УЧЕНИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ ДА ДОКАЖАТ ДОВОДИТЕ СИ, ТА НАРОДИТЕ ИМ ДА ВИДЯТ И РАЗБЕРАТ КОЙ ЛЪЖЕ И КОЙ ГОВОРИ ИСТИНАТА!

ДАЙТЕ ПРАВОТО И НА УЧЕНИТЕ ОТ РМАКЕДОНИЯ, ЗАЩОТО ТЕ ЩЕ КАЖАТ ИСТИНАТА НА НАРОДИТЕ ВИ

ЯН ПИРИНСКИ


Аспирациите на съседите на Република Македония след обновената държавност на Македония в рамките на Федеративна Югославия спряха. Гърция през този период не посмя нито дума да каже за Република Македония, но след разпадането на Югославия веднага назова този дял на Егея – Македония. Даже провъзгласи управител на тази територия, а чувстващите се македонци бяха преследвани.

В България след провъзгласяването на Титова Югославия бе сключен договор между нея и Федеративна Югославия, включващ в Пиринския дял на Македония да се изучава македонски език и история с преподаватели от Народна Република Македония. Студенти от Пиринския дял на Македония учеха в Скопие за учители по македонски език и история. В Благоевград бе създаден Македонски народен театър, а във вестник „Пиринско дело” имаше публикации и на македонски език. Но и след скарването на Тито със Сталин България продължава да признава македонската нация и малцинство до 1963 г. А след това всичко се преобърна. България продължи с претенциите си за Велика Санстефанска България, България на три морета.

Всъщност мегаломанската пропагандата в Гърция и в Република България продължи, а Албания заживя с илюзорните си блянове за Велика Албания. Сърбия пък с религиозните си догми. Многогодишните стремежи на тези съседи на Македония да изопачават историческата истина на времето налага, особено това важи за Гърция и България като членки на Европейския съюз, да се създадат научни екипи от всички съседни страни заедно и с Македония. Тази идея е изключително важна за всички и тя трябва да се осъществи. Учени от Македония, от България, от Албания и Сърбия да бъдат предоставени на телевизионните екрани, за да може народите им да видят позицията на всяка една от страните.

Шовинистическият метод на българските „учени” като Божидар Димитров, академик Георги Марков и други като тях, които заблуждават българската общественост с илюзии за Велика България пред телевизионните екрани, трябва да се спре.

Ето защо най-разумно ще бъде, ако на тези явни пред обществеността срещи на всяка една от страните присъстват научни експерти по спорните въпроси и екипи от Гърция, България, Македония, Албания и Сърбия. А от научната дискусия по проблемните въпроси между посочените страни народите им ще видят кой лъже и кой казва истината.