Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМО „ИЛИНДЕН” – ПИРИН

Димитър Иванов


По случай 114 годишнината от славното Илинденско въстание македонците от гр. Шумен, с. Дибич, Царев Брод и гр. Варна на 06.08.2017 г. по достоен начин почетоха паметта на всички илинденци, които проляха кръвта си и положиха костите си в темелите на съвременната македонска република за по-доброто бъдеще на македонските поколения.
На красивата местност на шуменското плато, под сенките на вековните буки, украсени с портретите на Гоце и Яне и развятото шестнадесетлъчево червено знаме, непрекъснато се носеха звуците на йониката на музиканта Иван Ганчев. Кандидатите за изява пред микрофона бяха много, а на хорото всички играеха от сърце като професионалисти.
След емоционалното слово на оратора Димитър Иванов за славното Илинденско въстание бе направена презентация от Анна Димитрова на току-що излязлата от печат книга „Ехо от Пирина към Вардар и Егея” – събрани речи, статии и стихотворения на Димитър Иванов.
На срещата присъстваха около 50-60 наши членове и симпатизанти и около 80 туристи, тъй като самото тържество се проведе на базата на туристите. Всички се веселиха заедно и почетоха славното Илинденско въстание.
Разделихме се с пожелание за нови срещи.