АБСУРДНИ СА И ДОГОВОРИТЕ, И КАКВИТО И ДА СА ДРУГИ ОПИТИ, ЦЕЛЯЩИ ДА ЛИКВИДИРАТЕ МАКЕДОНСКАТА НАЦИЯ, ИМАТЕ ПЪЛНО ПРАВО ДА ХАЛЮЦИНИРАТЕ И СЕ РАДВАТЕ НА ПОБЕДА

ГОСПОДА МЕГАЛОМАНИ, СЪСЕДИ НА РМАКЕДОНИЯ, НЕПОБЕДИМИ СА МАКЕДОНСКИЯТ НАРОД И ДЪРЖАВА!

ЯН ПИРИНСКИ


Всеки народ си има свое минало. Има героични и славни победи, а и жестоки национални катастрофи. Такава е съдбата на Македония и на нейните съседи. Но днес, когато след повече от седемдесет години, откакто македонската държава се възобнови, тя декларира, че няма териториални претенции към своите съседи, знаейки дори за съдбата на Егея и Пирин. Но въпреки това аспирациите към възобновена Македония от съседите й не спряха.

Това е истината. И тук възниква въпросът, след като съседите на Република Македония постоянно претендират за територията и населението й, тогава кой създава омразата? Тези, които имат претенции, или тези, които нямат? А претенциите на Република България са всекидневни. Така е и въпросът с Гърция. На Гърция през 1830 година никой не е могъл да й попречи да назове своята държава Македония. Защо това не го е сторила? Защо се е назовала Гърция? Знае се защо. През 1913 година тя получи най-големия дял от Македония. След разпадането на Югославия тя дори нарече тази част Македония. И защо? За да каже, че Република Македония не може да има това име, защото по-голямата част от Македония е нейна земя. И най-вече за да може тази земя завинаги да остане нейна собственост.
Претенциите на Албания, поети заедно с нейните албански партии в Република Македония, имат същата цел, която имат България и Гърция. Сърбия със своята негативна позиция по черковните въпроси също създава проблеми в отношенията си с Република Македония.
Това е днес истинското положение, в което се намира Република Македония в отношенията си със своите съседи. И кой е виновният в случая? Разбира се, според нейните съседи виновната е Република Македония. Защо? Защото не е съгласна с исканията на Гърция да си смени името; защото не е съгласна да се съгласи с България да признае, че населението й е българско, а езикът й – диалект на българския език; защото не е съгласна с желанието на албанците, живеещи в Република Македония, да си смени химна, да си смени знамето и албанският език да стане втори официален език в страната; защото не е съгласна със Сърбия да предостави на нея правото, че именно тя е основателката на религиозните корени в Македония.

Ето защо, както много пъти сме посочвали, че единственият начин да се решат тези въпроси със съседите е всички съседи на Република Македония безусловно да признаят нейният субект и националната й идентичност. Има ги съседите, но я има и РМакедония. Друга алтернатива няма!