Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМО „ИЛИНДЕН” – ПИРИН

Любомир Марков


На 9 юли 2017 г. в Гоце Делчев се проведе 9-ата национална конференция на ОМО „Илинден“-ПИРИН. В нея взеха участие 68 делегати от цяла Пиринска Македония и Шумен. Конференцията бе открита от най-възрастния член на Председателството Георги Христов. Последва доклад на мандатната комисия, която констатира наличие на кворум и законност на конференцията.
Стойко Стойков прочете поздравителни телеграми от различни организации и партии на македонците по света, сред тях ЕФА, Виножито, МАЕИ, Тирана, Светски македонски конгрес, ЗМЕДЕМ Битола, Македонско дружество „Илинден” в Тирана. Водещият Иван Сингартийски предложи дневен ред, който бе приет единодушно.
Като точка първа бяха поднесени два отчета – единият от Председателството за дейността на партията, прочетен от съпредседателя Стойко Стойков, и един от ЦКРК, прочетен от нейния председател Стоян Герасимов. Последва дискусия по отчетите, като и двата бяха одобрени.
Като точка втора бяха предложени промени в устава. Първата имаше за цел да направи още по-ясна целта на партията, така че бяха допълнени два текста – единият касаещ признаването на македонско национално малцинство в България, а вторият – добросъседство между България и Македония на равноправна основа и при взаимно зачитане и признаване.
Втората промяна касае избраните на различни длъжности, които сега, доколкото в продължение на една година не изпълняват задълженията си, не само губят позицията, но и правото да се кандидатират за същата или по-висока позиция в следващия мандат.
Последва избор на нови ръководни органи: Председателство, Централен съвет и ЦКРК. В състава на Председателството бяха избрани Георги Христов, Иван Сингартийски, Ангел Безев, Крум Филатов, Стойко Стойков и Александър Спасов.
След обсъждането на различни предложения и идеи в точка „Разни” националната конференция бе закрита от почетния председател Стоян Георгиев, като Димитър Иванов рецитира свое стихотворение.