Свидетелства за един достоен македонец – Костадин Андреев Златков

„НИЕ НОЩЕС СЪЗДАДОХМЕ МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”

Самуил Ратевски
(Продължава от миналия брой)


„Иван излежа четири години в Сливенския затвор. Той страдаше от слабо сърце и от изтезанията по-късно се помина. Аз получих условна присъда. След разкриването ни ние, съзаклятниците, не смеехме да ходим заедно по града от страх да не ни арестуват. Оттогава се отдръпнах от македонската дейност. Но след падането на комунизма се включих активно в борбата за даване права на нас, македонците.
(На 2 юли 2012 г. Костадин Златков допълни следното: Макар много да внимавал да не влезе в очите на властта, той продължил да подържа контакти на патриотична основа и след като се е прехвърлил от „Славянка” в „Хидрострой” в Сандански като охрана на труда.)