Из дейността на ОМО „Илинден” – ПИРИН

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С МАКЕДОНСКО САМОСЪЗНАНИЕ, 2016 ГОДИНА


(Правозащитен комитет „Толерантност“, с подкрепата на ОМО „Илинден“-ПИРИН и „Народна воля“)

Съдържание:
• Увод
• Отричане на македонското малцинство, нация и идентичност
• Слово на омраза
• Нарушаване правото на сдружаване
• Организиран тормоз
• Липса на правна защита
• Властите отказват диалог
• Заключение

Увод
Основните проблеми на македонското малцинство в България:
• неговото отричане;
• недаване на правата, предвидени в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;
• отказ на властите да водят диалог с малцинството;
• отказ да се регистрират македонски организации;
• словото на омраза и
• липсата на правна защита,
остават същите и през тази година.
Отричане на македонското малцинство, нация и идентичност
През 2016 г. практиката на отричане на съществуването на македонското малцинство и нация отново намери място на политическата сцена. На 25.10.2016 кандидатът за президент от Реформаторския блок Трайчо Трайков заяви: „Македонци няма, а всички са българи“ /1/. Това изявление е дотолкова по-симптоматично, доколкото е дадено от кандидата за президент от една от смятаните за най-демократични формации. Тази декларация заедно с липсата на каквато и да е реакция в българския политически спектър показва, колко дълбоко е всадено отрицанието на македонското малцинство и нация в българския политически елит.
И тази година в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет продължава да няма представител на македонското малцинство.
Слово на омраза
Македонците са редовен обект на слово на омраза в България, като срещу това не се реагира от страна на държавните институции, то въобще не се забелязва в обществото като проблем, а нито някой е санкциониран. Напротив, приема се като нещо нормално и дори похвално.
Отричането на съществуването на македонската нация и малцинство само по себе си представлява слово на омраза, тъй като освен че оспорва основни права – като правото на самоопределение, същевременно „обяснява“ самосъзнанието на македонците като резултат на морална и личностна непълноценност и деградация, изразено в крайно отрицателни щампи като „национални предатели“, „родоотстъпници“, „продажници“, „врагове на България“, „неграмотни“, „изроди“ и подобни. От същия порядък е и употреба на понятия като „македонизъм“ и „македонисти“, съдържащи в себе си отричане на съществуването на македонци като нация и малцинство. Те се използват, независимо от категоричното несъгласие на македонците да бъдат наричани с тези названия, които те смятат за обидни /2/. Употребяващите ги също така влагат в тези думи винаги отрицателно съдържание и тълкуват „македонизма“ (т.е. македонското самоопределение) като антибългарско явление /3/.
В медиите и в интернет случаите на слово на омраза са твърде много, за да могат да бъдат проследени и описани всичките. Ето няколко:
– На 27 март 2016 във Frog.news излиза статия, в която македонските организации в България са наричани сепаратистки и незаконни, като самото им съществуване се определя като „уродливите съвременни прояви на македонизъм в държавата ни“. Македонските активисти са наричани сръбски слуги, а се лансират и твърдения като следното: „Отдавна е известно, че да си “македонец” в България е професия, при това твърде доходна“. /4/
– През април 2016 г. от българския националист Лъчезар Кожухарски е създадена Фейсбук група, която злоупотребява с името на партията, защитаваща македонците в България – ОМО „Илинден“-ПИРИН, а се посвещава на подиграване на македонците в България. Освен обидни и унижаващи човешкото достойнство текстове на същата се публикуват и обидни карикатури. /5/
– На 26 юли 2016 г. в регионалния вестник „Топ Преса” излиза текст, който нарича партията ОМО „Илинден“-ПИРИН „Организацията на откачените мосомищалии“ (по името на селото Мосомище). Текстът е по повод организирането на събор в спомен на загиналите в Илинденското въстание през 1903 г. Материалът завършва с думите: „Всеки, който се чувства откачен, е добре дошъл на събитието“. /6/
– На 24 септември 2016 г. кандидатът за президент от Реформаторския блок Трайчо Трайков напада македонската нация като „отровни плодове от безродната, антинационална политика на комунистическата партия“ и изказва неприкрита надежда и намерение същата нация да бъде унищожена: „Може би някога българите от Македония ще се върнат в лоното на българската нация, но преди това трябва самите ние да оставим в пренебрежимо малцинство феновете на сталинския Коминтерн и съвременните му издънки.“/7/ Под последното той разбира хората с македонско самосъзнание и самоопределение /8/. Същият се позовава на широко разпространения български националистически стереотип за македонска нация като несъществуваща („македонци няма, а всички са българи“) и същевременно „измислена“ от Сталин и Коминтерна, и за македонското малцинство в България като създадено чрез насилие: „През 1944-1948 г. стотици хиляди българи от Пиринския край са „македонизирани“ против волята им, хора са измъчвани и избивани от съветските еничари“. /9/ Чрез тези базирани върху доказани лъжи стереотипи македонците се представят като национални предатели и изроди.
– На 29 септември 2016 г. режисьорската Мая Вапцарова в предаване по телевизия Bulgaria on air ще заяви: „Най-страшнo e развъждането на македонисти в България“ – те „искат духовно да ни завладеят“ и „в Македония се създаде македонска нация на антибългарска основа”. /10/
– Особено подробен пример за слово на омраза представлява предаването „Неудобните“, епизод 7 и 8 от 1 и 7 ноември 2016 г. Освен че е излъчено по телевизията и е поставено на сайта на телевизията, същото е текстуализирано и публикувано в регионалния вестник „Топ Преса”. По време на тези два епизода върху лидерите и членовете на македонската партия и организации се изсипват поток от обиди и клевети, които можем да групираме в няколко отдела:

Унижаване на човешкото достойнство на членовете на македонските организации

Димитър Серафимов: „Това са пияни сепаратисти. Пълни алкохолици, по-голямата част“. „Как той ще е македонец или аз, като живеем в България? Македония е спорна… това е една сбирщина от алкохолици, ненормални хора“, „просто те провокират. Те не си правят труда да носят българското знаме… То знамето им и името им не е техен патент. Те го използват незаконно.“
Веселин Стаменов: ОМО „Илинден” е „тема, която се движи между двата ъгъла – между крайната ирония и подигравката до сериозните анализи“. „ОМО означава Организация на откачените мосомищалии“ (става дума за село Мосомища, Гоцеделчевско).